Zorg voor brandveiligheid

04 januari 2017

Zorg voor brandveiligheid
De brandveiligheid in de zorg is al jarenlang een punt van aandacht. Dit hangt nauw samen met de beperkte en/of niet zelfredzaamheid van personen die gebruik maken van de zorglocaties. De brand bij de GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest heeft laten zien dat voldoen aan wet-  en regelgeving niet voldoende is.
Zo zijn er helaas meer kritieke praktijksituaties te benoemen waarbij de wet- en regelgeving niet afdoende is om veilig vluchten van verminderde zelfredzame personen bij brand te kunnen garanderen.

Risico in plaats van regels
Brandveiligheid is een opgave die zich moet lenen voor samenwerking, kennisdeling en onderlinge afstemming. Juist de fijnafstemming tussen zorgverlener, corporatie, uitvoerende partijen, brandweer en gemeente kan kosteneffectieve investeringen voor de lange termijn rechtvaardigen, met continue aandacht voor de specifieke gebruikersgroep.

Wij kunnen u ondersteunen in het integraal benaderen van uw brandveiligheidsopgave, welke zich niet enkel richt op het voldoen aan wet- en regelgeving, maar waarbij risico- en veiligheidsbewustzijn leidend zijn. Elke locatie en elke situatie kan immers verschillen. Ook variëren gebruikers en medewerkers op locaties: zij hebben tevens een belangrijk aandeel in de brandveiligheid van de locatie.

Onze meerwaarde
Onze meerwaarde vindt u in ons afhankelijke advies op zowel bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen. Onze aanpak omvat verschillende werkzaamheden welke uiteindelijk resulteert in een beheersituatie, waarbij brandveiligheid eenvoudig is geborgd binnen uw dagelijkse werkprocessen.

Hierbij richten wij ons op onderstaande werkzaamheden:

  • Opstellen en implementeren brandveiligheidsbeleid;
  • Uitvoeren brandveiligheidsscans (‘nulmeting’);
  • Advies over voorzieningen en gelijkwaardige oplossingen;
  • Contractenscan- en beheer;
  • Overleg met brandweer/gemeente;
  • Ontvangen en afhandelen van klachten, meldingen en storingen;
  • Ontruimingsoefeningen

Graag lichten wij onze dienstverlening en visie op brandveiligheid toe in een vrijblijvend persoonlijk gesprek!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht