Zonne-energie, ook voor uw organisatie?

09 juli 2018

Zonne-energie is ‘hot’. Prijzen dalen en subsidies lonken, de daken met zonnepanelen en complete zonneparken lijken als paddestoelen uit de grond te schieten. Stelt u zich ook de vraag of zonne-energie toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie? Wij geven u graag onze visie.

Zonne-energie; vragen en antwoorden
Zonnepanelen lijken een goede investering. Er worden mooie rendementen en veelbelovende terugverdientijden beloofd. Maar wat is het beste systeem en wat voor kwaliteit wordt er geleverd? Welke aanpassingen zijn nodig aan het gebouw en met welke partijen krijg ik te maken? Wat wordt de opbrengst van de zelf opgewekte elektriciteit in de praktijk, en hoeveel elektriciteit mag er teruggeleverd worden? Moet ik een energiebedrijf oprichten, zijn er subsidie mogelijkheden, hoeveel en hoe lang?

De praktijk

Een recent praktijkvoorbeeld. De Zorggroep is een grote zorgaanbieder in het zuiden van het land met eigen vastgoed en gronden. Nibag is gevraagd de technische en economische haalbaarheid van zonne-energie te onderzoeken. De organisatie heeft een hoog energieverbruik en betaalt daarom een lage inkoopprijs voor elektriciteit. Is zonne-energie dan nog rendabel? Veel was nog onbekend, zoals de gevolgen voor het energiecontract en mogelijkheden om de zonnepanelen aan te sluiten op bestaande elektra aansluitingen. Nibag heeft het vraagstuk vertaald naar een aantal business cases en ontleed in een helder stappenplan. Met als resultaat: inzicht in de investeringskosten, een objectieve berekening van het verwachte financiële rendement en een voorstel voor het optimale systeem. Kortom, een goed startpunt om invulling te geven aan het initiatief om zelf grootschalig duurzame energie op te gaan wekken.

Werkwijze Nibag als uw regisseur

Zonne-energie is maatwerk waarbij uiteenlopende factoren het uiteindelijke succes bepalen. Hoe weet u of u een goed onderbouwd investeringsbesluit neemt? Nibag heeft naast energieadvies en technische kennis een breed aanbod van huisvestingsgerelateerde diensten, waaronder: beheer, onderhoud, veiligheid en omgeving. Wij initiëren, realiseren, organiseren en beheren vastgoedportefeuilles van maatschappelijke organisaties. We bekijken zonne-energie vanuit een breed perspectief. Dus niet alleen vanuit de techniek en niet als de enige oplossing om te besparen op de energierekening om uw organisatie te verduurzamen.

Zonnescan
Onze aanpak bestaat uit het volgende stappenplan. Wij zijn als onafhankelijk adviseur inzetbaar in elk stadium van de ontwikkeling van uw ideale zonne-energie systeem. U bepaalt waarbij Nibag u -geheel of gedeeltelijk- ondersteunt als procesbegeleider in het traject van initiatief tot de exploitatie van uw systeem:

 • Initiatief:
  uitvoeren van een eerste haalbaarheidsstudie, uitwerken van businesscases, locatie- en omgevingsstudie, vergunningentraject;
 • Ontwikkeling:
  advies investeringsbesluit, uitwerken van de businesscase naar een eisenprogramma en ontwerp, verzorgen van subsidie aanvragen;
 • Realisatie:
  begeleiden van de aanbesteding, procesbegeleiding bij de uitvoering en de oplevering;
 • Exploitatie:
  inrichten van energieservices, verzorgen van beheer en onderhoud.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Lars de Jonge of Mark Göertz | 088 9 600 900 of l.d.jonge@nibag.nl of m.goertz@nibag.nl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht