Zojuist gepubliceerd: nieuwe subsidieregeling voor aardgasvrij maken van huurwoningen!

23 maart 2020

Het aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen is een grote financiële opgaaf. De woningen moeten worden aangesloten op een warmteleiding in de straat. Ook achter de voordeur, in de woning, zijn aanpassingen nodig, zoals het aanbrengen van een afleverset warmte en het afkoppelen van de gasaansluiting.

Nieuwe regeling

Met de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) kunnen verhuurders binnenkort een ruime bijdrage aanvragen om hun woningen aardgasvrij te maken door aan te sluiten op een warmtenet. De regeling opent al op 1 mei 2020 en loopt tot en met 31 december 2023. Per woning kan er tot 5.000 euro subsidie worden verkregen voor de aansluitkosten op het warmtenet en voor de aanpassingen in de woningen zelf.

Project De Nijverheid Aardgasvrij

Nibag heeft al enige ervaring met het aardgasvrij maken van wijken. Samen met de gemeente Hengelo hebben wij de mogelijkheden onderzocht om de wijk de Nijverheid te verduurzamen en voor te bereiden op aardgasvrij wonen. Deze wijk was geselecteerd om mee te doen aan het programma ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’.

Wilt u als woningcorporatie of als particuliere verhuurder inzicht krijgen in de mogelijkheden om uw woningvoorraad te verduurzamen en aardgasvrij te maken? Wij komen graag in contact met u. Neem contact op met Lars de Jonge |  l.d.jonge@nibag.nl of 088 9 600 900.

Voor meer informatie over de regeling, zie:https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-voor-verhuurders

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht