Wonen Limburg en Nibag

28 januari 2020

Jacco Bakker, directeur Nibag (links) en Stephan Theunissen, directeur bedrijfsvoering Wonen Limburg (rechts), tekenen de beheerovereenkomst voor vier jaar. Uiteraard mocht hierbij een stuk vlaai niet ontbreken!

Na een mooie samenwerking in 2019 gaat Nibag nog eens vier jaar lang de energielabels van Wonen Limburg beheren. Als onderdeel hiervan gaan van 2020 tot en met 2023 ruim 15.000 woningen voorzien worden van actuele energielabels. Wij kijken (weer) uit naar een succesvolle samenwerking!

Vastgoeddata op orde

De aankomende vier jaar verlopen de energielabels van meer dan de helft van het bezit van Wonen Limburg (ruim 15.000 woningen). Nibag gaat deze woningen inspecteren, de vastgoeddata verwerken in software en daarmee het energielabel berekenen. Eventuele energetische aanpassingen uit het verleden worden daarmee weer onderdeel van het actuele energielabel dat vervolgens opnieuw 10 jaar geldig is. Het resultaat is een actuele database met de energetische kwaliteit van alle woningen van Wonen Limburg, die de basis vormt voor onder andere de huurpunten, het strategisch voorraadbeheer en vertaling naar meerjaren onderhoudsplannen (MJOP).

NTA8800

Nibag gaat Wonen Limburg tevens begeleiden in de transitie naar de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen (de NTA8800 per 1-1-2021).

Met de NTA8800 verandert de indicator voor de energieprestatie, waardoor ook de klassegrenzen voor de energielabels veranderen. Door de nieuwe methode krijgt ongeveer de helft van de woningen een ander energielabel op het moment dat het huidige label is verlopen. Dit kan gevolgen hebben voor de puntentelling en daarmee voor de huurprijs.

Regisseur in aangenaam werken, wonen en leven

Deze beheerovereenkomst ligt geheel in lijn met het regisseursschap van Nibag: wij inspecteren om te adviseren, wij adviseren om te realiseren en wij realiseren om te beheren. De langdurige samenwerking stelt ons niet alleen in staat om continuïteit en toegevoegde waarde te leveren voor onze klanten, maar ook bij te dragen aan aangenaam wonen voor de klanten van onze klanten!

Meer weten? Neem contact op:  088 9 600 900 of info@nibag.nl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht