De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wijzigingen asbest wet- en regelgeving

07 maart 2017

Asbest is een gevaarlijke stof. De regelgeving op basis van de Arbeidsomstandighedenwet bevat maatregelen ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers die met asbest in aanraking kunnen komen. Deze wet- en regelgeving omtrent (het werken met) asbest is aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen komen bovenop de wettelijke verplichting voor de verwijdering van asbestdaken.

Wij informeren u middels deze nieuwsbrief graag over deze wijzigingen en de mogelijke gevolgen voor uw omgang met asbest. Deze wijzigingen omvatten de onderstaande onderwerpen:

 • Verlaging grenswaarde asbest amfibolen;
 • Vervallen type A/type B rapporten;
 • Wijziging risicoklasse indeling;
 • Verplichting gebruik LAVS werkzaamheden onder certificaat.

Verlaging grenswaarde asbest amfibolen
Vanaf 1 januari 2017 is de grenswaarde voor amfibolen verlaagd. Deze luidt sindsdien 2.000 vezels/m3 in plaats van 10.000 vezels/m3. Deze lagere ‘toetswaarde’ bij vrijgaves van asbestsaneringen, heeft gevolgen voor de eindmeting die moet worden uitgevoerd. Met de tot nu gebruikte en ter beschikking staande meetmethodes betekent dit een meting met scanning electronenmiscroscopie (SEM). Dit heeft gevolgen voor de kosten van de saneringswerkzaamheden, door aangepaste werkwijzen en deze duurdere eindmeting.

Vervallen van type A/type B/onvolledig rapportclassificaties
De onderverdeling in verschillende typen asbestinventarisaties (A/B/G of 0) bestaat vanaf 1 maart 2017 niet meer. Onderscheid in verschillende doelen wordt vanaf heden vastgelegd op het titelblad van de rapportage.

Wijziging in risicoklasse indelingen
In relatie met de gewijzigde grenswaarde voor amfibool asbest, zijn ook de voormalige risicoklassen 1, 2 en 3 veranderd. Risicoklasse 3 bestaat vanaf 1 maart 2017 niet meer. Deze risicoklasse is vervangen door risicoklasse 2A.

Verplichting tot gebruik van LAVS voor werkzaamheden die vallen onder het certificatiestelsel
Vanaf 1 maart 2017 zijn gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven verplicht om te werken met het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem). Dit betekent ook dat u als vastgoedeigenaar te maken kunt krijgen met het LAVS en moet nadenken hoe u uw asbestproces wilt inrichten rondom het LAVS.

Door bovenstaande wijzigingen kunt u binnen uw organisatie of afdeling voor verschillende keuzes komen te staan:

 • Welke gevolgen hebben de wijzigingen voor onze omgang met asbest en dient ons beleid hier mogelijk op aangepast te worden?
 • Wat is de relatie met de verplichting tot de verwijdering van asbestdaken in 2024?
 • Hoe vragen we nu een asbestinventarisatie aan die voldoet aan onze doelstelling en eisen?
 • Hoe staat het met de huidige rapporten, zijn deze nog geldig?
 • Brengt dit een kostenverhoging met zich mee?
 • Hoe verhoudt het LAVS zich in verhouding tot mijn bestaande (automatiserings)systemen?
 • Hoe maak ik afspraken met mijn inventarisatie- en verwijderingsbedrijven over registratie van gegevens over onze vastgoedvoorraad?

Graag informeren wij u in een persoonlijk gesprek over de gevolgen van de gewijzigde wet- en regelgeving omtrent asbest en wat wij hierin voor u kunnen betekenen op het gebied van inventarisatie, beleid en beheer.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Odette Verheij | o.verheij@nibag.nl of 088 9 600 903.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht