Wijziging van de wetgeving EED per 1 juli 2019: wij vatten het voor u samen!

17 juni 2019

Vanaf 1 juli 2019 gaat er het een en ander veranderen omtrent de EED. Zo zullen niet langer de omgevingsdiensten of gemeenten uw energie audit beoordelen, maar wordt Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier verantwoordelijk voor. Ook is de deadline voor het uitvoeren van de tweede energie audit aangepast en komt de vrijstelling voor deelnemers aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie te vervallen. Wat dat precies voor u gaat betekenen, leest u hier.

Energie Audits niet langer behandeld door omgevingsdienst

Energie Audits worden vanaf 1 juli niet meer behandeld door de desbetreffende omgevingsdiensten en gemeenten, maar dienen te worden ingediend bij het eLoket van de RVO. Alle Energie Audits die zijn ingediend voor 1 juli worden nog behandeld door de desbetreffende omgevingsdiensten en gemeenten. Het Kernteam dat tot op heden landelijke organisaties kon voorzien van een pre-advies, komt per direct te vervallen.

Hoe dien ik dan een Energie Audit in?

Energie Audits kunnen per concern ingediend worden bij het eLoket van de RVO. Versnipperd indienen bij verschillende omgevingsdiensten komt daarmee te vervallen. Dat moet leiden tot eenduidige handhaving. Het eLoket is hetzelfde loket dat wordt gebruikt om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Let op dat u hier eHerkenning niveau 2 voor nodig heeft. Het aanvragen van eHerkenning kan enkele werkdagen in beslag nemen.

Controle door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wanneer de energie audit is ingediend, zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze beoordelen. Indien de energie audit voldoet, stuurt het ministerie een afschrift van de verslagen aan het bevoegd gezag (de omgevingsdiensten en/of gemeenten). Het bevoegd gezag ziet vervolgens toe op de uitvoering van de beschreven maatregelen in de Energie Audit. Wanneer een Energie Audit niet voldoet of niet tijdig wordt ingediend, kan de Minister een last onder dwangsom opleggen aan de organisatie.

Deadline tweede EED verzet naar 31 december 2020

Een andere wijziging in de Tijdelijke Richtlijn EED betreft de datum van indienen van de tweede energie audit. Net zoals bij de originele wetgeving dient u als auditplichtig bedrijf uiterlijk 4 jaar naar de eerste audit uw tweede audit in te dienen. Voor deze tweede auditronde is echter wel een uiterste deadline van 31 december 2020 toegevoegd. Dit betekent dat u de tweede energie audit voor deze datum ingediend moet hebben, ook als de eerste audit dan nog geen 4 jaar geleden is.

Vrijstelling komt te vervallen

Een derde wijziging houdt in dat de vrijstelling voor deelnemers van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie komt te vervallen. Dat betekent dat deze organisaties per 31 december 2020 hun eerste energie-audit ingediend moeten hebben. Wilt u de wetswijzigingen zelf nog eens nalezen? Klik hier voor inzage in het artikel in de Staatscourant.  Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de RVO. Heeft u vragen, stel ze dan aan Marloes Bosman van Nibag via m.bosman@nibag.nl of via 06 39 65 56 91. Uiteraard houdt Nibag u op de hoogte en zal u t.z.t. berichten over het gebruik van het eLoket en eventuele andere wijzigingen . Hou hiervoor onze website in de gaten!

Meer weten over de EED?

NEEM CONTACT OP


Lees meer over de energie audit

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht