Waterzijdig inregelen is geschrapt van de Erkende Maatregellijsten

30 januari 2020

Sinds 1 juli 2019 zijn organisaties verplicht om aan te tonen welke maatregelen met terugverdientijd van minder dan 5 jaar zij hebben genomen. Dit gebeurt met de Erkende Maatregellijsten, die per bedrijfstak zijn opgesteld. Onlangs is er een maatregel geschrapt van deze lijst, namelijk het waterzijdig inregelen van een verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat deze maatregel niet langer verplicht is om uit te voeren.

Wat is waterzijdig inregelen van een installatie?

Dit houdt in dat de radiatoren zodanig worden afgesteld dat ze worden voorzien van de juiste hoeveelheid water, zodat ze de juiste hoeveelheid warmte afgeven. Bij een niet ingeregelde installatie geeft de eerste radiator vanaf de ketel de meeste warmte af en de laatste de minste, waardoor sommige ruimtes te warm en sommige te koud zijn. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen dynamisch en statisch inregelen. Statisch inregelen betekent het eenmalig inregelen van de radiatorafsluiter (het ventiel) met een stelschroef. Dynamisch inregelen is een continu proces waarbij verschillende toepassingen zorgen voor de juiste warmteafgifte van de radiatoren gedurende gebruik van het gebouw.

Statisch inregelen is een handeling en wordt om die reden niet benoemd in de Erkende Maatregellijsten. Dynamisch inregelen stond tot voor kort op de Maatregellijsten voor de bedrijfstakken kantoren, zorg- en onderwijsgebouwen.

Waarom is de maatregel geschrapt?

Het (dynamisch) inregelen van een installatie is op de lijst gekomen onder voorwaarde dat deze maatregel binnen 5 jaar is terug te verdienen. Onderzoekers van Kiwa stellen nu dat de terugverdientijd langer is dan 5 jaar. (Lees hier het rapport waarin dit wordt toegelicht.) Daarom heeft minister Wiebes aangegeven dat de maatregel geschrapt wordt van de lijst, en daarmee niet verplicht is om uit te voeren.

Wat betekent dit voor u?

Bovenstaande betekent overigens niet dat de maatregel per definitie niet interessant is. Er is veel kritiek vanuit de markt op het rapport, waarin met name wordt gemeld dat uitgangspunten van het onderzoek niet overeenkomen met de praktijk. Ook wordt er geen rekening gehouden met de complexiteit van de installaties. Niet ingeregelde installaties leiden niet alleen tot onnodige energieverbruik, maar ook tot discomfort van de gebruikers van het gebouw. Ondanks dat u niet verplicht bent om de maatregel uit te voeren, is het zinvol om te weten of uw installatie (statisch en/of dynamisch) is ingeregeld. Daarom adviseren we u om dit na te gaan bij uw installateur, bijvoorbeeld tijdens een onderhoudsmoment. Hij kan beoordelen of inregelen in uw situatie nuttig is en een inschatting doen van de kosten en baten.

Nibag houdt u op de hoogte van alle actualiteiten omtrent de Informatieplicht. Heeft u nog vragen? Neem contact op met Marloes Bosman via 088 9600 900 of m.bosman@nibag.nl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht