Wat u nog niet weet over de informatieplicht

28 mei 2019

Nog een maand en dan moet uw informatie in het eLoket voor de Informatieplicht Energiebesparing helemaal up-to-date zijn. Ondanks dat de deadline hiervoor steeds dichterbij komt, is er nog wat onduidelijk over hoe de informatie aangeleverd moet worden. Langzaam sijpelt nieuws hierover binnen. Hierbij de laatste updates.

Hoe meld ik meerdere panden tegelijk aan?

Als u meerdere, misschien wel tientallen, panden heeft waarvoor u moet voldoen aan de Informatieplicht is het veel werk om voor elk van deze panden een maatregellijst in te vullen in het eLoket. Daarom is er de mogelijkheid om een bulkupload te doen via een XML-bestand. Een voorbeeldbestand, een hulpbestand, een handleiding en meer informatie hierover vindt u op de website van het RVO onder het kopje ‘rapporteren – XML-upload’. Let op! Om het hulpbestand te kunnen gebruiken, heeft u  Excel versie 2016. Het kan zijn dat het bestand niet werkt voor eerdere versies van Excel. In dat geval moet u zelf een XML-bestand maken. De XML-upload is alleen geschikt voor gebouwen die gebruikmaken van een Erkende Maatregelenlijst (EML) voor hun bedrijfstak. De optie Bedrijfstak zonder EML is in de XML-upload niet beschikbaar. Daarnaast is er een ondergrens van 10 panden en bovengrens van 250 panden die via 1 XML-bestand ingelezen kunnen worden in het eLoket.

Wie moet aan de Informatieplicht voldoen, de gebruiker of de eigenaar van het pand?

RVO heeft onlangs een memo uitgebracht met een advies wie verantwoordelijk is voor de Informatieplicht. Hierin staat dat de eigenaar informatieplicht heeft wanneer er meerdere gebruikers zijn in het pand. Is er slechts één gebruiker van het pand? Dan heeft deze gebruiker informatieplicht. Zie onderstaande tabel. Hierbij moet opgemerkt worden dat het altijd verstandig is om dit te verifiëren bij het bevoegd gezag (de omgevingsdienst of de gemeente). Het bevoegd gezag mag namelijk afwijken van de richtlijnen van RVO en  heeft uiteindelijk het laatste oordeel.

Moeten collectieve ketelhuizen ook worden meegenomen in de Informatieplicht?

Woningcorporaties hoeven de verhuurde woningen en de eventuele collectieve ketelhuizen die hierbij horen, niet mee te nemen in de informatieplicht. Dat is het advies van RVO.  Ook hier is het aan te raden dit te controleren bij het lokale bevoegd gezag om te verifiëren dat zij hiermee akkoord zijn. Overigens dienen ketelhuizen wel meegenomen te worden in de auditplicht (conform EED).

Wilt u meer weten of heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen? Neem contact op met Marloes Bosman via 088 9600 900 of m.bosman@nibag.nl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht