Wat is het verschil tussen RVV Verduurzaming en de STEP?

26 oktober 2018

Aan het eind van het jaar loopt de STEP subsidie formeel ten einde, welke reeds overtekend is. De bedoeling is dat begin 2019 de RVV Verduurzaming in werking treedt en dat vanaf 1 februari de aanvragen hiervoor ingediend kunnen worden. Woningen op de reservelijst van STEP kunnen daar vanaf gehaald worden en worden ingediend voor de RVV Verduurzaming als u aan de voorwaarden voldoet.

Wat nu precies de verschillen tussen de twee zijn, hebben wij voor u op een rijtje gezet. Meer hierover weten? Neemt u dan contact met ons op.

Verschil tussen RVV Verduurzaming en de STEP

Type instrument:

 • STEP subsidie: Subsidie instrument
 • RVV Verduurzaming: Fiscaal instrument

Wie komt voor de regeling in aanmerking?

 • De STEP subsidie geldt voor alle verhuurders met sociale huurwoning.
 • Voor de RVV Verduurzaming komen alleen belastingplichtige verhuurders met meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen) in aanmerking.

Hoe zijn de regelingen ingedeeld?

 • STEP subsidie: 9 subsidie categorieën en 9 subsidietarieven.
 • RVV Verduurzaming: 4 categorieën en 4 tarieven voor heffingsvermindering.

Wat is het maximale bedrag dat uitgekeerd wordt?

 • Bij de STEP subsidie kan per woning maximaal €9.500,- aan subsidie aangevraagd worden.
 • De maximale heffingsvermindering bij de RVV Verduurzaming is €10.000,-.

Wat is het minimale bedrag dat uitgekeerd wordt?

 • Het minimale subsidiebedrag per woning bij de STEP subsidie is €1.500,-.
 • Bij de RVV Verduurzaming is de minimale heffingsvermindering €3.000,-.

Wat zijn de minimale verbeteringen die gemaakt moeten worden?

 • De eis bij de STEP subsidie is dat er een minimale verbetering van 2 Energie-Index klassen moet zijn. De minimale Energie-Index waaraan voldaan moet worden, verschilt voor woningcorporaties en particuliere verhuurders.
 • Voor de RVV Verduurzaming geldt dat er een minimale verbetering van 3 Energie-Index klassen moet zijn. De minimale Energie-Index is ≤1,40 of lager.

Is er een verschil tussen de eisen voor woningcorporaties en particuliere verhuurders?

 • Bij de STEP subsidie wordt onderscheid gemaakt tussen de eisen voor woningcorporaties en particuliere verhuurders. De particuliere verhuurder moet een Energie-Index van ≤1,80 of lager hebben om in aanmerking te komen voor de subsidie. Bij de woningcorporaties is dit een Energie-Index van ≤1,40 of lager.
 • Bij de RVV Verduurzaming is er geen verschil in de doelstelling voor een eind Energie-Index tussen particuliere verhuurders en woningcorporaties. U komt alleen in aanmerking voor heffingsvermindering bij een verbetering van Energie-Index ≤1,40 of lager.

Wanneer kan er gestart worden met de renovatie?

 • Bij de STEP subsidie kan er gestart worden met de renovatie voordat de aanvraag ingediend is.
 • Voor de RVV Verduurzaming moet de renovatie beginnen in het jaar dat de verhuurderheffing is ingegaan. Dit is op zijn vroegst 1 januari 2019.

Moeten investeringskosten worden opgegeven?

 • Bij de STEP subsidie hoefde u geen investeringskosten op te geven.
 • Bij de RVV Verduurzaming moet u de investeringskosten (met een minimale investeringsgrens van €7.000,- per woning) wel opgeven.

Moeten de te nemen maatregelen worden opgegeven?

Bij de aanvraag van de STEP subsidie moest u de te nemen maatregelen aan de woning doorgeven. Bij de RVV Verduurzaming hoeft dit niet meer.

Door wie wordt de uitbetaling gedaan?

 • STEP subsidie: Uitbetaling subsidie door RVO.nl.
 • RVV Verduurzaming: Vermindering van de verhuurderheffing door Belastingdienst.

Hoe is het budget ingedeeld?

 • De STEP subsidie heeft een meerjaren budget. De subsidie loopt eigenlijk tot eind 2018, maar het subsidieplafond is nu al bereikt.
 • De RVV Verduurzaming heeft een budget van € 156 miljoen voor 2019, 2020 en 2021 met een maximum van € 78 miljoen in 2019 en 2020. Vanaf 2022 is er jaarlijks een budget van € 104 miljoen beschikbaar.

Hoe wordt het recht op deze regelingen verdeeld?

 • Bij de STEP subsidie is het zo dat wie het eerste komt, het eerste maalt.
 • Bij de RVV Verduurzaming kan per kwartaal de heffingsvermindering op nul worden gezet via ministeriële regeling.

Aan welke eisen moeten de huurwoningen voldoen?

 • De eis bij de STEP subsidie is dat een sociale huurwoning 2 jaar voor de aanvraag minimaal 3 maanden verhuurd is geweest.
 • De RVV Verduurzaming geldt alleen voor woningen waarvoor verhuurderheffing wordt betaald.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step/van-de-step-wachtlijst-naar-rvv-verduurzaming/step-en-rvv-verduurzaming

Hoe zat het ook alweer met de RVV Verduurzaming?

Lees hier meer

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht