De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Waardering op marktwaarde voor corporaties

15 maart 2017

Met het ingaan van de Woningwet op 1 juli 2015 dienen woningcorporaties hun vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van de actuele waarde, waaronder in dit verband dient te worden verstaan de marktwaarde, overeenkomstig het marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. Voor vrijwel alle woningcorporaties betekent dit een ingrijpende verandering ten opzicht van het gebruik van de ‘historische kostprijs’ of de ‘bedrijfswaarde’ als waarderingsmethodiek. Naast dat veel corporaties hiermee worstelen, is het een aanzienlijke inspanning waarbij het belangrijk is keuzes te maken die aansluiten bij het (toekomstig) beleid van de woningcorporatie. Daarbij is er veel ruimte voor synergievoordelen wanneer er gekeken wordt naar de vele andere verplichtingen waarmee corporaties worden geconfronteerd ten aanzien van hun vastgoed.

Advisering voor aansluiting op het beleid
Conform het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”  is de corporatie in veel gevallen vrij om te kiezen tussen twee benaderingen: de basisversie, waarbij precies volgens het waarderingshandboek wordt gewerkt, en de full-versie, waarbij op onderdelen kan worden afgeweken maar tussenkomst van een taxateur verplicht is. Het maken van de juiste keuze voor het (ten dele) toepassen van een bepaalde variant hangt sterk samen met de beleidsdoelstellingen, zoals het wel of niet afbouwen van niet-DAEB activiteiten en de mate waarin “asset management” gehanteerd moet worden binnen de corporatie. Nibag helpt u graag bij het uitwerken van de voor u meest optimale keuze.

Synergie voordelen bij de uitvoering: WWS en NEN2580
Voor de nieuwe waardebepaling dient de corporatie een groot aantal objectgegevens van de waarderingscomplexen te verzamelen. Naast gegevens die veelal standaard in de administratie zijn opgenomen, gaat het hierbij om onder meer de bepaling van de gebruiksoppervlakte (GBO), verhuurbaar vloeroppervlak (VBO) en bruto vloeroppervlak (BVO) welke middels de NEN2580 dienen te worden vastgesteld. Ook het aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) worden in de waardebepaling meegenomen. Op basis van multi-disciplinaire expertise op het gebied van huisvesting kan Nibag als geen ander de meest natuurlijke momenten voor deze bepalingen vaststellen en op deze manier meerdere bepalingen combineren in een inspectie, of zelfs te combineren met bijvoorbeeld een Energie Prestatieadvies. Naast vanzelfsprekende kostenvoordelen voor de corporatie draagt dit bij aan een verhoogde klanttevredenheid door minimalisatie van de bewonersbelasting.

Robert Hogt staat u ook graag te woord tijdens de Vabi Corporatiedag 2017. U kunt onze stand vinden op het netwerkplein.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht