De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Geluidsisolatie

Als u een woning gaat bouwen of uw huidige woning wilt verbouwen, dan dient het te (ver)bouwen bouwwerk te voldoen aan de  technische eisen voor bouwwerken uit het Bouwbesluit. Hierin zijn ook eisen opgenomen voor wat betreft de geluidwering waaraan de gevels dienen te voldoen. Ligt de bouwlocatie nabij een drukke weg, een spoorlijn of binnen de geluidzone van een vliegveld dan is de kans groot dat u bij uw (ver)bouwaanvraag een zogenaamd akoestisch onderzoek moet indienen.

Nibag heeft ruim 34 jaar ervaring in het uitvoeren van akoestisch onderzoeken, en kan zo’n onderzoek ook voor u uitvoeren. Hierbij toetsen wij of de geluidwering van de gevels van de geluidsgevoelige ruimten binnen uw (ver)bouwplannen (denk hierbij aan woonkamers, slaapkamers en grotere keukens) aan deze eisen voldoen. Voldoet de gevelwering niet dan bepalen wij welke geluidwerende maatregelen u moet treffen om wel te kunnen voldoen. Denk hierbij aan het toepassen van geluidwerend glas, het geluidsisoleren van een dak en het toepassen van geluidgedempte ventilatievoorzieningen. Het akoestisch onderzoek wordt in een overzichtelijke rapportage samengevat. Deze rapportage kunt u vervolgens bij uw bouwaanvraag voegen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Op aanvraag

AANVRAGEN