De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Energielabel (Definitief)

Wilt u als particulier uw huis verkopen, dan zal het voorlopige energielabel van uw woning moeten worden omgezet naar een definitief energielabel. Dit geeft u en de geïnteresseerde kopers een objectief beeld van de energiezuinigheid van uw woning. Daarnaast is het definitief label bij verkoop en verhuur verplicht gesteld door de overheid en riskeert u een boete van meer dan € 170,-  voor particulieren en € 340,- voor organisaties bij het ontbreken van een definitief label. Mogelijk ervaart u dit voornamelijk als een noodzakelijk kwaad, maar hier komen wij om de hoek kijken om u te ontzorgen!

Op basis van de door uw makelaar opgestelde verkoopbrochure en het ingevulde overzichtsblad kunt u op www.energielabelvoorwoningen.nl inloggen met uw DigiD en de benodigde informatie uploaden bij Nibag als erkend deskundige. Hierbij hoeft u zelf geen foto’s meer te maken of facturen op te zoeken en als bewijslast te uploaden.

U kunt bij ons kiezen uit verschillende prijzen. De prijs van het energielabel is afhankelijk van de levertijd. Wij streven naar een reactietijd van een werkdag, maar door drukte kan dit bij lager geprijsde labels wat langer duren. Heeft u uw energielabel snel nodig? Dan adviseren wij u om een wat duurder account te kiezen, zodat u uw energielabel op tijd heeft.

Waarom u voor Nibag kiest? Wij ontzorgen u door middel van een stappenplan voor het doorlopen van de procedure. Een woning verkopen is voor u uniek en soms zelfs eenmalig in uw leven. Wij maken al ruim vijftien jaar energielabels en inmiddels hebben we er meer dan 400.000 van opgesteld. Voor ons een routine en voor u geen extra ballast!

Daarnaast is er voor zakelijke klanten met vele woningen in opdracht de mogelijkheid om niet per woning met iDEAL te hoeven betalen. Zij kiezen voor onze erkend deskundige Nico Jans en krijgen een factuur toegestuurd.

Veelgestelde vragen Energielabel (Definitief)

Wanneer is een definitief label verplicht?

Het definitief energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van woningen. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 405 euro. Er zijn enkele uitzonderingen: het energielabel is niet verplicht voor officiële monumenten, studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m². De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van het label.

Wat is de eenvoudigste manier om de woningkenmerken te bewijzen?

Het eenvoudigst is het uploaden van een verkoopbrochure die in één keer alle kenmerken bewijst. Let er wel op dat hieraan eisen zijn gesteld (zie ‘Waarom is mijn verkoopbrochure afgekeurd?’) en uw makelaar voor u een verkoopbrochure inclusief energetisch overzicht volgens vast format moet opstellen. Is dit niet mogelijk, dan is het uploaden van foto’s vrijwel altijd de makkelijkste methode om de woningkenmerken te bewijzen. Leest u hieronder om welke redenen foto’s afgekeurd worden, om te voorkomen dat uw woning (nogmaals) afgekeurd wordt.

Zijn ook foto’s niet (meer) mogelijk, dan kunt u gebruik maken van facturen (zie ‘Waarom is mijn factuur afgekeurd?’). Wanneer u uitzonderlijk goede na-isolatie moet bewijzen, moet dit vrijwel altijd met documenten in plaats van met foto’s.

Wat is de reden voor het afkeuren van mijn woning?

De reden van afkeuring is op de webportal van de RVO (www.energielabelvoorwoningen.nl) terug te vinden wanneer u bent ingelogd. Op het moment dat u nieuwe bewijslast toe wilt voegen, kunt u een link openen waarin een uitgebreide omschrijving staat van hoe u ieder kenmerk kunt bewijzen en waar u op moet letten. Soms is hier ook een ondersteunend filmpje aan toegevoegd. Het is raadzaam deze informatie goed door te nemen alvorens u nieuwe informatie upload. Is er echter toch nog een en ander onduidelijk, kijk dan bij de andere veelgestelde vragen of uw vraag hierbij staat.’

Waarom is mijn verkoopbrochure afgekeurd?

Een verkoopbrochure als bewijslast moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn twee situaties mogelijk:

 1. De verkoopbrochure wordt geüpload om in één keer alle kenmerken te bewijzen. De verkoopbrochure moet voldoen aan de volgende eisen:
 • Er dient een overzichtspagina te zijn opgenomen met alle energetische kenmerken van de woning. Dit overzicht kent een verplicht format, dat hier te uploaden is. Let op: enkel een overzichtspagina (zonder verkoopbrochure) volstaat niet;
 • De naam van de makelaar moet duidelijk vermeld zijn;
 • Het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning moet vermeld zijn.
 1. De verkoopbrochure wordt geüpload om één of meerdere (maar niet alle) kenmerken te bewijzen. De verkoopbrochure moet voldoen aan de volgende eisen:
 • De kenmerken van de woning die in de verkoopbrochure beschreven zijn – en waarvoor de brochure als bewijsstuk ingediend wordt – moeten helder omschreven zijn en er mag geen discussie zijn of bepaalde woningkenmerken wel of niet aanwezig zijn. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn met behulp van foto’s;
 • De naam van de makelaar moet duidelijk vermeld zijn;
 • Het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning moet vermeld zijn.
Waarom zijn de foto’s van mijn cv-ketel afgekeurd?

Mogelijke redenen van afkeuren zijn:

 • De foto is onduidelijk, hierdoor zijn het merk en het type onleesbaar. U kunt een duidelijke foto van het merk- en typeplaatje uploaden. Ook een foto van de “gaskeur-sticker” (oranje/blauwe sticker) kan duidelijkheid bieden;
 • Op de foto staan het merk en het type niet afgebeeld. U kunt een duidelijke foto van het merk- en typeplaatje uploaden. Ook een foto van de “gaskeur-sticker” (oranje/blauwe sticker) kan duidelijkheid bieden;
 • U heeft een foto toegevoegd van de onderhoudsstickers op de ketel. Deze zeggen echter niets over het merk en het type en ook niets over de installatiedatum. U kunt een duidelijke foto van het merk- en typeplaatje uploaden. Ook een foto van de “gaskeur-sticker” (oranje/blauwe sticker) kan duidelijkheid bieden;
 • U heeft een foto toegevoegd van de gebruikershandleiding waarop het merk en het type vermeld staan. Een handleiding is echter geen bewijs van plaatsing van deze ketel. U kunt een duidelijke foto van merk- en typeplaatje uploaden. Ook een foto van de “gaskeur-sticker” (oranje/blauwe sticker) kan duidelijkheid bieden;
 • Het type ketel past niet bij het opgegeven jaartal. In de rekenmodule wordt uitgegaan van een VR-ketel vóór 1998 en een HR-ketel in of na 1998. Dit is echter in de praktijk niet altijd het geval. Als u een foto van een VR-ketel toevoegt welke in of na 1998 is geplaatst, mogen wij dat niet goedkeuren als ‘cv-ketel geïnstalleerd in of na 1998’. In dat geval kunt u een factuur toevoegen om het jaartal te bewijzen (zie ‘Waarom is mijn factuur afgekeurd?’);
 • U heeft een foto van de close-in boiler toegevoegd. Een kleine close-in boiler in uw aanrechtkastje telt niet mee in de beoordeling van uw energielabel. Voert u deze daarom niet in als extra tapwatervoorziening.
Waarom zijn mijn foto’s van het glas afgekeurd?

Mogelijke redenen van afkeuren zijn:

 • U heeft voor zowel de woon- als slaapruimte dezelfde foto toegevoegd. Aangezien het hier niet om hetzelfde raam kan gaan, moeten wij kunnen zien dat er twee verschillende ramen zijn gefotografeerd. Voegt u nog een foto toe van het glas in de ruimte die nog niet gefotografeerd was;
 • U heeft aangegeven dubbel glas te hebben, maar in de afstandhouder is HR te lezen. In dit geval mag u de invoer op HR-beglazing zetten, wat beter is dan dubbel glas;
 • De foto is van veraf genomen, er is geen detail van het kozijn zichtbaar. Op deze manier kan niet worden gecontroleerd of er een enkele of dubbele glasplaat aanwezig is. Om dubbel glas te bewijzen, moet op de foto ook de aluminium afstandhouder tussen de glasplaten zichtbaar zijn;
 • De foto is erg bewogen/donker/onduidelijk, waardoor het type glas niet kan worden vastgesteld. U dient een nieuwe, duidelijke foto toe te voegen.
Waarom zijn de foto’s van de isolatie afgekeurd?

Mogelijke redenen van afkeuren zijn:

 • Er is onduidelijkheid over de foto’s met boorgaten in uw gevel. Getoonde foto’s tonen bijvoorbeeld maar één boorgat, boorgaten die niet in de voegen zitten of er is geen regelmatig patroon te ontdekken in de boorgaten. U kunt een foto toevoegen waarop een patroon zichtbaar is van meerdere dichtgesmeerde boorgaten die in de kruisingen van de voegen zijn gemaakt;
 • U heeft de dikte van de muur ter plaatse van het kozijn gefotografeerd, maar er is geen rolmaat of duimstok bij gehouden. Als wij de dikte niet kunnen afmeten, kunnen wij niet concluderen of er isolatie tegen de bestaande muren is geplaatst. U kunt een foto maken van de muurdikte met een rolmaat erbij, zodat de dikte af te lezen is;
 • Indien u bewijs moet leveren voor uitzonderlijk goede naisolatie van gevels, het dak of de vloer, dan mag dit niet middels foto’s. Het bewijs hiervan zal op basis van facturen moeten gebeuren (zie ‘Waarom is mijn factuur afgekeurd?’).
Waarom is mijn factuur afgekeurd?

Facturen voldoen alleen aan de bewijslasteisen als daarop duidelijk het afleveradres (gelijk aan het adres waarvoor de labelaanvraag is ingediend) en de geleverde installaties/materialen met het merk en het type omschreven staan. Gebruikt u een factuur als bewijslast voor uw cv-ketel, dan is ook een datum vereist.

Waarom zijn mijn documenten afgekeurd?

Deze (offerte, opdrachtbon, garantiecertificaat, handleiding, onderhoudsovereenkomst, bestek, funda-uitdraai, etc) voldoen niet aan de eisen die aan de bewijslast worden gesteld, er kan immers niet worden aangetoond dat genoemde maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast in uw woning. Maak gebruik van foto’s waar mogelijk. Als dit niet kan/mag dan kunt u gebruik maken van facturen. Ook een verkoopbrochure kan uw woningkenmerken bewijzen, mits deze aan alle eisen voldoet (zie ‘Waarom is mijn verkoopbrochure afgekeurd?’).

Is er een instructie voor het doorlopen van de energielabelaanvraag?

Ja, maakt u gebruik van de verkoopbrochure inclusief energetisch overzicht (volgens vast format), opgesteld door de makelaar, dan kunt u het stappenplan van Nibag volgen. Klikt u hier om het stappenplan te openen. Daarnaast heeft de RVO een algemene instructie opgesteld. Deze is te vinden op de startpagina van www.energielabelvoorwoningen.nl.

Wat is de rol van Nibag als erkend deskundige?

Nibag kan voor u controleren of het door u aangeleverde bewijs voldoet aan de eisen van de overheid. Wij kunnen u helaas niet helpen met het uploaden van bewijslast of het aanpassen van uw invoer. Wij kunnen alleen de bewijslast goed- of afkeuren waarna u respectievelijk een label ontvangt of een mail ontvangt met de mededeling dat het label is afgekeurd. Vragen over het gebruik van de webportal, problemen bij het inloggen of vragen over het ontvangen energielabel kunt u richten aan de RVO.

Kan ik mijn bewijslast ook naar Nibag mailen?

Nee, dit gaat helaas niet. Alle bewijslast en redenen van goed- of afkeuren moeten in de webportal worden ingevoerd, zodat het complete dossier door de controlerende instantie kan worden ingezien en nagekeken.

Waarom hebben de erkend deskundigen van Nibag verschillende prijzen?

U kunt bij ons kiezen uit verschillende prijzen. De prijs van het energielabel is afhankelijk van de levertijd. Wij streven naar een reactietijd van een werkdag, maar door drukte kan dit bij lager geprijsde labels wat langer duren. Heeft u uw energielabel snel nodig? Dan adviseren wij u om een wat duurder account te kiezen, zodat u uw energielabel op tijd heeft.

Zakelijke klant?

Daarnaast is er voor zakelijke klanten met vele woningen in opdracht de mogelijkheid om niet per woning met iDEAL te hoeven betalen. Zij kiezen voor onze erkend deskundige Nico Jans en krijgen een factuur toegestuurd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn