Verplicht energielabel C voor kantoren, nu wettelijk geregeld

19 november 2018

Het is al langer aangekondigd dat kantoren vanaf 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Vanaf 2 november jongstleden is dit ook bij wet geregeld. Eigenaren waarvan het kantoorpand op 1-1-2023 geen energielabel C of beter heeft, mogen niet meer van het pand gebruik (laten) maken. Wordt dit wel gedaan, dan kan het zijn dat er een dwangsom opgelegd wordt.

Energielabel C niet voor alle kantoren verplicht

Op de nieuwe wetgeving zijn een aantal uitzonderingen. Alleen kantoorpanden die aan onderstaande criteria voldoen, moeten voor 2023 in het bezit zijn van een energielabel C:

Gebruiksoppervlakte ≥ 100m2

Het verplichte energielabel C (of een Energie-Index van 1,3) geldt alleen voor kantoren met een totale gebruiksoppervlakte van minstens 100 m2. Dit geldt ook voor gebouwen met zowel kantoor- en nevenfuncties. Hierbij moet ook de totale gebruiksoppervlakte groter dan 100 m2 zijn.

50% moet kantoorfunctie hebben

Ook op combinatiepanden met kantoor- en nevenfuncties is de labelplicht van toepassing. Wel is het zo dat deze nevenfuncties niet meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak mogen beslaan.

Alleen maatregelen met terugverdientijd van minder dan 10 jaar verplicht

Moeten er om aan de labelplicht te voldoen maatregelen genomen worden die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, dan hoeven deze niet verplicht uitgevoerd te worden. De eigenaar/gebruiker moet dan wel aan kunnen tonen dat de maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar voor 2023 zijn genomen én moet een geldig energielabel kunnen tonen op basis van die maatregelen.

Hou rekening met de wetswijzigingen die eraan komen

Vanaf 1 januari 2020 wordt de nieuwe rekenmethode NTA 8800 van kracht. Deze nieuwe methode kan invloed hebben op het opstellen van energielabels. Met de labelplicht in het achterhoofd is het verstandig om uw kantoorpand voor 2020 van een nieuw energielabel te voorzien. Labels die voor 2020 afgegeven worden blijven namelijk wel gewoon 10 jaar geldig.

Geen energielabel C of beter voor uw kantoor in 2023? En dan?

Heeft uw (kantoor)pand in 2023 geen energielabel C of beter? Maar bent u wel labelplichtig? Dan staat het bevoegd gezag vrij om te beoordelen welke maatregel er wordt opgelegd. Zo kan er worden gekozen om eerst een waarschuwing te geven en u de kans te geven de situatie te herstellen. Ook kunnen er strengere maatregelen opgelegd worden in de vorm van bijvoorbeeld een dwangsom.

Nog niet klaar voor 2023? Nibag helpt u graag! Wij kijken graag met u mee welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden om te voldoen aan de labelplicht in 2023. Meer weten over het verplicht energielabel C voor kantoren? Neem dan gerust contact op.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-380.html

Energielabel voor uw kantoorpand?

NEEM CONTACT OP


Veelgestelde vragen energielabel kantoorpand

Hoelang is het energielabel van mijn kantoor geldig?
Een energielabel is 10 jaar geldig vanaf de opnamedatum.
Hoe weet ik of mijn kantoorpand al een energielabel heeft?
Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u controleren of uw kantoor al een energielabel heeft. Ga hiervoor naar: https://www.ep-online.nl of vul onze labelchecker in.
Welke informatie moet ik aanleveren?
Bij een offerteaanvraag hebben wij voldoende aan uw adres en een plattegrond van uw pand. Bij opdrachten hebben wij minimaal de plattegrond- en geveltekeningen nodig. Wanneer deze zaken (deels) ontbreken, dan maken wij deze volledig door het pand in te meten. Deze werkzaamheden vallen buiten de offerte en worden in overleg aanvullend in rekening gebracht. Naast deze noodzakelijke gegevens ontvangen wij bij voorkeur ook de doorsnede- en detailtekeningen om o.a. de isolatiematerialen goed vast te kunnen stellen.
Zijn er panden die geen verplicht label c hoeven te hebben?
Ja. Een aantal voorbeelden van panden waarvoor een energielabel niet verplicht is zijn:
• Rijks- en gemeentelijke monumenten;
• Panden die gebruikt worden voor religieuze activiteiten;
• Recreatiewoningen, schuren en garages;
Als u een offerte aanvraagt, dan controleren wij voor u wettelijk verplicht bent om een energielabel aan te vragen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht