Unieke kans voor eigenaren van leegstaande en vrijkomende panden!

04 november 2014

Nibag voert haalbaarheidsonderzoeken uit naar de mogelijkheden van herbestemming van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten.  Hierbij worden de mogelijkheden en beperkingen van herbestemming voor de eigenaar inzichtelijk gemaakt.

Vanuit de rijksoverheid is er subsidie beschikbaar om deze kosten voor 70% te financieren. De afgelopen jaren heeft Nibag in samenwerking met o.a. Gelders Genootschap, Monumentenhuis Brabant en Libau diverse onderzoeken naar de mogelijkheden van herbestemming uitgevoerd.  Vanaf 1 oktober tot 30 november 2014 kan een aanvraag voor subsidie ingediend worden, Nibag verzorgt deze subsidieaanvraag gratis voor u.”

Voor meer informatie neemt u gerust contact op met een van de adviseurs van Nibag:
Robert Nijhuis en Rolf Bos. Tel. 088 9 600 900

monumenten_subsidie (2)  monumenten_subsidie

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht