Terugblik DuMo evenement

21 december 2016

In samenwerking met Monumentenhuis Brabant organiseerde Nibag het DuMo evenement in het Raadhuis, gelegen in het pittoreske Lithoijen. Deze middag stond in het teken van inspireren en  kennisdeling in relatie tot de gemeentelijke rol bij het verduurzamen van monumenten.

Hans Gunter van Monumentenhuis Brabant trapte af en lichtte het theoretisch kader omtrent duurzaamheid toe. Vervolgens vertelde Marloes Bosman over de Nibag visie op verduurzamen van monumenten. Ze daagde de aanwezigen uit door middel van stellingen omtrent dit onderwerp. Hieruit volgden interessante discussies, waaruit onder meer naar voren kwam dat met name kleinere gemeenten niet de middelen hebben om monumenteigenaren te ondersteunen. Intergemeentelijke samenwerking biedt hier kansen! Frank Tuerlings, werkzaam bij de provincie Noord Brabant, droeg aan dat ook de provincie aan de slag is met verschillende tools, om eigenaren van monumenten op weg te helpen met verduurzaming van hun monument. De provincie geeft ook (met partners) invulling aan het programma waarin demonstratieprojecten worden uitgevoerd als voorbeeld van verduurzaming van monumenten. Daarnaast organiseert de provincie de Versnellingsstudio voor Erfgoed & Energie, waar ondernemers worden uitgenodigd oplossingen te bedenken voor het energievraagstuk van monumenten en erfgoed. De kick-off vindt plaats op 27 januari.

Na de pauze sprak Johan van der Schoot, wethouder ontwikkeling buitengebied en kernen Gemeente Oss, met onder meer duurzaamheid en cultureel erfgoed in portefeuille.  Hij stelde dat gemeenten monumenteigenaren dienen  te ontzorgen in het verduurzamen van hun panden. Hij benadrukte hierbij het belang van de integrale aanpak, waarin natuur, water, recreatie, toerisme en economie hand in hand gaan met het verduurzamen van het cultureel erfgoed. Tevens stelde hij dat de gemeente zich graag dicht bij de herkomst van haar bewoners positioneert. Het faciliteren van samenwerking, zowel intern als extern, met oog voor het behoud van culturele kernwaarden vindt de gemeente zeer zeker belangrijk.

Hans Gunter besprak namens gemeente Bergen op Zoom hoe de gemeente monumenteigenaren ondersteunt. In essentie behelst dit het delen van kennis, en het bieden van financiële ondersteuning bij advies en uitvoering.  Het advies behelst een gesubsidieerde quick scan voorzien van verduurzamingmogelijkheden. Dit advies is verplicht gesteld om de beschikbare restauratiegelden voor de uitvoering te verkrijgen. Zo gaat de eigenaar bewust duurzaam aan de slag met de restauratie, en spelen comfortverhoging en verlaging van de energierekening hierin zeker een rol.

Kortom: het was een zeer geslaagde middag, waar de Oost-Brabantse gemeenten in huiskamersfeer de mogelijkheid kregen om te leren van de sprekers en van elkaar. Heeft u dit evenement gemist? Meld u aan voor onze nieuwsbrief, en zie de uitnodiging voor komend jaar tegemoet!

Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met Gijs Verkuijlen | g.verkuijlen@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht