Subsidie geluidsanering stopt per 1 februari 2020!

04 november 2019

Vanaf 2021 gaan er andere regels gelden voor de sanering van verkeerslawaai. Wilt u nog subsidie aanvragen ter voorbereiding van een saneringsprogramma onder het regime van de Wet geluidhinder, dan dient u spoedig in actie te komen. U heeft nog maar de tijd tot 1 februari 2020 om uw aanvraag bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in te dienen.

Zorg dat u er op tijd bij bent!

Wilt u nog subsidie aanvragen, dan heeft u dus nog maar een paar maanden om dit te doen. Aanvragen die na deze datum gedaan worden, worden niet meer in behandeling genomen. Het is dus zaak dat u de subsidie op tijd aanvraagt. Wel is het zo dat een incomplete aanvraag die voor de deadline ingediend wordt in behandeling wordt genomen. U krijgt dan het verzoek om deze binnen 3 weken compleet te maken.

Aanvraag doen?

In hoofdlijnen bestaat een voorbereidingssubsidie aanvraag uit op een opgave van de woning waarvoor een programma wilt opstellen. In de aanvraag hoeft u nog niet aan te geven welke maatregelen getroffen gaan worden. De aanvraag voor het benodigde onderzoek kan hierdoor dus vrij simpel blijven. Op de website van het RVO kunt u meer lezen over het aanvragen van de voorbereidingssubsidie.

Nibag helpt u graag bij geluidsaneringsprojecten

Nibag kan u helpen bij het uitvoeren van de saneringsprojecten voor verkeerslawaai. Geluidssanering zit sinds 1984 letterlijk in ons DNA. Als Nationaal Instituut Begeleiding en Advisering Geluidsisolatie, ofwel NIBAG, zijn wij tot vandaag de dag marktleider in Nederland. Onze experts hebben gezamenlijk ruim 50 jaar ervaring. Zodoende kunnen wij op het allerhoogste niveau opereren. Lees meer over hoe wij u kunnen helpen bij geluidsaneringsprojecten.

Meer weten? Neem contact op met Mark Schipperen | m.schipperen@nibag.nl – 06 29 58 16 44.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht