RVV Verduurzaming sluit tijdelijk op 1 juli

26 april 2019

Om het verduurzamen van huurwoningen te stimuleren, is de RVV Verduurzaming  begin dit jaar in het leven geroepen. Verhuurders die aan de eisen voldoen, kunnen met deze regeling korting krijgen op hun verhuurderheffing.  Door de grote hoeveelheid aanvragen wordt de regeling vanaf 1 juli (tijdelijk) stopgezet.

Beschikbare budget aangevraagd

Voor 2019 heeft het kabinet € 78 miljoen beschikbaar gesteld voor de RVV Verduurzaming. Inmiddels is dit budget overschreden en is er al voor € 94 miljoen aangevraagd. Daarom is er besloten om per 1 juli de regeling (tijdelijk) stop te zetten. Volgens het ministerie worden alle aanvragen die voor die tijd zijn gedaan gehonoreerd.

Wanneer RVV Verduurzaming weer open?

Dat het budget voor dit jaar al overschreden is, kan invloed hebben op wanneer de RVV Verduurzaming weer beschikbaar is. Voor de periode 2019-2021 is in totaal € 156 miljoen beschikbaar gesteld. Door het hoge aantal aanvragen kan het zijn dat hier dit jaar al aanspraak op wordt gedaan.  Pas vanaf 2022 is er jaarlijks structureel een bedrag vrijgemaakt.  Dit zou betekenen dat de RVV Verduurzaming dan pas weer opengesteld kan worden voor nieuwe aanvragen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/19/kamerbrief-over-heffingsvermindering-verduurzaming

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht