Projectlocatie

Contactpersoon

Robert Hogt
Procesmanager

Nibag voert brandveiligheidsonderzoek uit voor gemeente Hengelo

Nibag heeft een brandveiligheidsonderzoek uitgevoerd voor twee gebouwen van de gemeente Hengelo. Bij deze twee locaties is een volledige brandscan uitgevoerd conform de NPR 6059-systematiek op zowel bouwkundig, installatietechnisch als ook organisatorisch gebied. Dit met als doel het in kaart brengen van de huidige staat van brandveiligheid van het gebouw.

Een brandveiligheidsonderzoek (of brandscan) is een prima basis voor het opstellen van beleid op het gebied van brandveiligheid, bijvoorbeeld bij het opstellen van een brandpreventieplan. Daarnaast speelt brandveiligheid een grote rol bij vergunningtrajecten of verbouwingen. Het uitvoeren van een brandscan is dus een belangrijk onderdeel om de veiligheid van uw gebouwen te waarborgen en verbeteren.

Ons brandveiligheidsonderzoek beperkt zich niet tot het vaststellen van tekortkomingen, maar wij hebben de gemeente Hengelo ook voorzien van een overzicht van maatregelen en acties om de eventuele tekortkomingen te verhelpen. Deze zijn voorzien van een prioritering en kostenraming, om richting te geven aan de uitvoering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht