Projectlocatie

Contactpersoon

Marloes Bosman
Adviseur

Nibag verricht een Energie Audit voor Hornbach

Nibag onderzoekt vier vestigingen en het hoofdkantoor van Hornbach middels een energie audit. Daarbij worden de vestigingen ook voorzien van energielabels.

In 2012 is de Europese E.E.D. vastgesteld. Deze Europese richtlijn is geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving (‘tijdelijke regeling’). Onderdeel hiervan is de verplichting tot de uitvoering van energie audits door ondernemingen, zo ook voor Hornbach. Het energielabel laat vervolgens de energieprestatie van een gebouw zien en laat zien welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn

Hornbach heeft daarom Nibag ingeschakeld voor de ondersteuning in het uitvoeren en rapporteren van deze energie audit. De eindrapportage geeft een beschrijving over de huidige situatie van de energiehuishouding en draagt mogelijke maatregelen aan voor ondernemingsbrede energiebesparing en mogelijke energiebesparing per vestiging.

Zo kan er in Nieuwegein bijvoorbeeld ruim €6.000, – op jaarbasis worden bespaard door de huidige VR-ketel te vervangen door een H107-Ketel.

Voor meer informatie over energie audits kunt u contact opnemen met Marloes Bosman | m.bosman@nibag.nl of 06 39 65 56 91.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht