Projectlocatie

Contactpersoon

Robert Hogt
Procesmanager

Nibag stelt calamiteitenplan op voor De Woonplaats

Woningcorporaties krijgen regelmatig te maken met incidenten. Vaak blijft het beperkt tot een incident, soms escaleert de situatie, met grote gevolgen voor huurders, medewerkers en derden. Voorbeelden zijn een flatexplosie, een koolmonoxide vergiftiging of een asbestcalamiteit. Improvisatievermogen en gezond verstand zijn altijd belangrijk om dergelijke situaties het hoofd te bieden. Op het moment dat zich een calamiteit voordoet, moet de verantwoordelijke binnen de organisatie in staat zijn om snel te schakelen en de juiste stappen te nemen.

Nibag heeft in samenwerking met De Woonplaats een calamiteitenplan opgesteld. Het calamiteitenplan heeft tot doel de medewerkers van De Woonplaats in calamiteitensituaties eenduidigheid te bieden in de taken die zij moeten verrichten en de verantwoordelijkheden die zij daarbij hebben. Uiteraard speelt bewonerscommunicatie hierin een belangrijke rol, naast afstemming met eventuele hulpdiensten.

In verschillende stappen hebben we de risico’s in het vastgoedbezit in kaart gebracht, heeft er een inventarisatie van bestaande beleidsstukken plaatsgevonden en zijn er overleggen gevoerd met verschillende medewerkers van De Woonplaats. Met deze informatie hebben wij een werkprotocol en stroomschema’s met taken en verantwoordelijkheden per calamiteitensituatie opgesteld.

Dit resulteerde in een calamiteitenplan waarbij De Woonplaats kan anticiperen op de belangrijkste risico’s binnen haar vastgoedvoorraad. Wij hebben dit in samenwerking met een medewerker van De Woonplaats rechtstreeks geïmplementeerd in hun procesmanagement applicatie Sensus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht