Projectlocatie

Contactpersoon

Gijs Verkuijlen
Adviseur / Inspecteur

Nibag onderzoekt herbestemming Raadhuis Ravenstein

Nibag heeft in samenwerking met Monumentenhuis Brabant een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van herbestemming van het Raadhuis in Ravenstein. De haalbaarheidsstudie geeft inzicht in de mogelijkheden, beperkingen, kosten, rendementen en risico’s van herbestemming.

Op basis van onderzoek naar onder meer de locatie, het gebouw en de marktsituatie zijn een aantal scenario’s voor nieuw gebruik ontwikkeld. De vlekkenplannen voor deze scenario’s zijn vervolgens doorgerekend. Kostenramingen en exploitatieramingen bieden inzicht in de financiële haalbaarheid, ook op de lange termijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Gijs Verkuijlen | g.verkuijlen@nibag.nl – 06 29 58 16 50.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht