Projectlocatie

Contactpersoon

Mark Schipperen
Projectleider

Geluidsanering van 42 woningen in Roermond

Elke gemeente heeft de wettelijke taak om geluidshindersituaties te saneren. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu binnen het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing financiële middelen beschikbaar gesteld. Met deze middelen wil de gemeente Roermond een aantal woningen van de A-lijst saneren.

De gemeente Roermond heeft Nibag opdracht gegeven voor het begeleiden van een geluidsaneringsproject van 42 woningen aan de Godsweerdersingel en het Wilhelminaplein. De gemeente was op zoek naar een partner die de begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van de sanering voor zijn rekening nam.

Werkzaamheden binnen sanering verkeerslawaai omvatten:

  • Inventariseren en vastleggen bestaande situatie van de woningen (foto’s, plattegronden , kozijnen, constructies, ventilatie);
  • Berekenen van de gevelwering van de woningen;
  • Uitbrengen advies voor aanvullende geluidwerende voorzieningen.
  • Informeren opdrachtgever en eigenaar/bewoner;
  • Vastleggen afspraken in een overeenkomst met kostenraming;
  • Opstellen bestek en tekeningen van definitieve maatregelenpakket;
  • Opstellen planning voor werkzaamheden;
  • Toezicht en directievoering tijdens aanbesteding en uitvoering;
  • Uitvoeren van geluidscontrolemetingen na de isolatie van de woningen.

Het doel van de geluidsanering is het geluidniveau in de woning te verminderen tot 38 dB of ten hoogste de wettelijke norm van 43 dB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Schipperen | m.schipperen@nibag.nl of 088 9 600 900

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht