Voor thuis

‘Nibag, regisseur in huisvesting’ is een zakelijke dienstverlener voor met name professionele partijen die beschikken over een vastgoedportefeuille.

Daarbij zijn wij ondernemend in cultureel erfgoed en brengen wij besparing in beweging in de (particuliere) woningmarkt. Zo zijn wij voor u actief als het gaat om Energielabels (bij verkoop of verhuur van uw woning) en zijn wij partner in Buurkracht. Indien gewenst brengen wij onze kennis van energie en de passie voor erfgoed bij elkaar. Wij ondersteunen bewoners van een monument vanaf keukentafelgesprekken tot en met een volledige DuMo-rapportage (waarbij DuMo staat voor Duurzame Monumenten), waarbij wij inspecteren om u te adviseren in de kansen ter verduurzaming van uw monumentale woning. Voor meer info, zie: www.nibag.nl/voorthuis Hier treft u tevens projectmatige diensten en oplossingen aan als het gaat om Geluidsisolatie.

Nibag draagt met ‘voor thuis’ tevens bij aan de realisatie van haar beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij willen namelijk tegen kostprijs een bescheiden steentje bijdragen aan het verder verduurzamen van de particulierenwoningmarkt ofwel zo’n 4.000.000 huishoudens in Nederland. Wij verbinden uw behoeften aan de objectief door ons vastgestelde en voor u dus de allerbeste en haalbare oplossingen. Hierbij treden wij graag op als richtinggevend op basis van onze kennis en kunde, welke wij dagelijks toepassen voor onze professionele opdrachtgevers.

Wij zijn pas tevreden als de bewoners zelfstandig of in onderlinge samenwerking overgaan tot het nemen van actie(s).