MVO

Vanuit onze visie bouwen wij elke dag, met en voor elkaar, aan een waardevolle toekomst. Ideologisch niets mis mee, maar wat betekent dit dan concreet?

Dit betekent concreet dat wij graag zaken willen doen met mensen die niet alleen oog hebben voor elkaar, maar ook toekomstbestendig willen omgaan met onze gemeenschappelijke leefomgeving.

Ons vertrekpunt is dat alle kleine beetjes hierbij helpen, want als je naar het grote plaatje kijkt dan lijkt het haast wel een onmogelijke opgave om echt maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Oorlogen, terroristische aanslagen en natuurrampen zijn wereldwijd orde van de dag. De niet te begrenzen gevolgen hiervan zijn ook in onze Nederlandse maatschappij merkbaar. Een visionaire enkeling zoekt de oplossing in het opbouwen van een samenleving op een andere planeet (People, Planet en Profit krijgen zo wel een hele andere lading). Wij daarentegen beginnen bij onszelf en onze directe leefomgeving om zo een te verantwoorden en bescheiden bijdrage te leveren binnen de cirkels van invloed behorende bij onze onderneming.

Concrete voorbeelden, waarbij wij menen dat alle kleine beetjes helpen zijn:

  • MVO prestatieladder (certificaat verwacht in 2018)
  • Nibag ‘voor thuis’ met de campagne ‘Janna helpt!’ in het bijzonder
  • CO2 ladder
  • Mobiliseren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Santa Run
  • Sponsoring lokale sportverenigingen
  • Buurauto

Onze voornaamste bijdrage aan MVO ligt overigens opgesloten in onze dienstverlening.
Bovenal waarderen wij mensen en zijn wij liefhebbers van de natuur!

Was getekend, Clemens van de Biggelaar, Wim Endeman en Jacco Bakker, namens de Nibag Groep.

.