Nieuwjaarswens Nibag

21 december 2016

Wij bedanken al onze klanten, samenwerkingspartners, toeleveranciers en collega’s voor een productief jaar waarin we stap voor stap waarden hebben gecreëerd met- en voor elkaar.

In 2016 droegen we in onderlinge samenwerking onder meer ons steentje bij aan toegevoegde waarden, zoals: bescherming van natuur en milieu door verdergaande verduurzaming met oog voor comfort en gezondheid. Sociaal maatschappelijke bijdragen leverden wij onder meer op het vlak van de arbeidsmarkt, de leefbaarheid en veiligheid in de bebouwde omgeving. Naast het opwaarderen van vastgoedportefeuilles met woningen en utiliteitsgebouwen hebben wij tevens bijgedragen aan het toekomstbestendige behoudt van ‘ons’ culturele erfgoed. Dit alles met gevoel voor prijs en kwaliteit.

Tot slot wensen wij iedereen een vitaal, doelbewust en voorspoedig 2017.  Een jaar waarin we elke dag met- en voor elkaar kunnen bouwen aan een waardevolle toekomst!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht