Nibag helpt monumenteigenaren bij verduurzaming

23 januari 2017

Nibag helpt eigenaren van een monumentale woning in het maken van bewuste keuzes om hun monument te verduurzamen. Keuzes die de monumentale waarden en authenticiteit van de woning in acht nemen, waarbij de besparingsmogelijkheden en comfortverhogende oplossingen het doel zijn.

In een persoonlijk ‘keukentafelgesprek’ worden vragen gesteld, gedachtegangen besproken en plannen voorgelegd, waarbij deze direct kunnen worden afgestemd op de praktische uitvoerbaarheid. Het keukentafelgesprek is richtinggevend, aansluitend kunt u als monumenteigenaar bewust zelf aan de slag!

Vaak zijn duurzame maatregelen goed in te passen binnen de uitgangspunten voor de omgang met monumenten: minimaal ingrijpen, hergebruik en reversibiliteit (omkeerbare aanpassingen). Kennis van het monument vormt daarbij de basis. In navolging op het keukentafelgesprek kunnen wij tevens van dienst zijn met een op schrift gesteld Duurzaamheidadvies Monumenten (DuMo). Een dergelijke rapportage kan benodigd zijn voor het verkrijgen van subsidiegelden en/of duurzaamheidleningen.

Op deze wijze geven wij graag invulling aan onze Visie & Missie & Kernwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs Verkuijlen | g.verkuijlen@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht