Nibag aanwezig op voorlichtingsbijeenkomst aardgasvrij wijken

21 januari 2020

De komende jaren worden stapsgewijs bestaande woonwijken in Nederland aardgasvrij gemaakt. Nibag onderzoekt samen met de gemeente Hengelo in de wijken De Nijverheid en ’t Genseler hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Proeftuin aardgasvrij

Deze wijken zijn onderdeel van de landelijke ‘proeftuin aardgasvrij’. Onderzocht wordt op welke wijze woningen collectief kunnen worden voorbereid op een aardgasvrije toekomst. Hiervoor heeft Nibag recent technische woningscans uitgevoerd voor een aantal verschillende woningtypen. Middels ‘keukentafelgesprekken’ zijn de bevindingen van deze scans met de woningeigenaren besproken. Voor de meeste woningen betreft het advies om -waar mogelijk- eerst energiebesparende maatregelen te nemen, zoals gevelisolatie of betere kwaliteit glas. Als volgende stap naar aardgasvrij zijn alternatieven voor de traditionele gasketel beschouwd, zoals warmtepompen en een (nog te ontwikkelen) warmtenet in de wijk. Hiermee heeft de bewoner inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing, om vervolgens de stap te kunnen maken naar een alternatieve energievoorziening, met daarbij een indicatie van de verwachte kosten.

Voorlichtingsbijeenkomst 20 januari

Volgend op de woningscans is op 20 januari voor alle bewoners in wijkgebouw ‘De Klokstee’ een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Wij waren hier aanwezig om vragen van wijkbewoners te beantwoorden en om meer inzicht te krijgen wat er leeft in de wijk zoals de houding ten opzichte van warmtepompen en stadsverwarming. De opkomst was boven verwachting hoog. De energietransitie leeft. Bewoners willen graag weten wat er de komende jaren gaat veranderen in hun wijk, voor welke keuzes zij komen te staan, wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen en of er subsidiemogelijkheden zijn. Als vervolgstappen staan op de agenda om samen met de wijkbewoners de plannen verder uit te werken en meer inzicht te krijgen in de beste oplossingsrichtingen. Wordt vervolgd!

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Lars de Jonge | 088 9 600 900 of l.d.jonge@nibag.nl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht