Nibag 2016 & 2017

21 december 2016

Zowel privé als zakelijk is de jaarwisseling traditioneel een periode van reflectie. Aan het einde van een jaar sta je vaak even stil om te bedenken en te beseffen hoe het afgelopen jaar is verlopen. Heb je gedaan wat je wilde doen? Reflectie is altijd nuttig! Al is het maar omdat het ervoor zorgt dat je vooruitblikt op het aankomende jaar. Je doelstellingen vaststelt, voorziet van richting en focus.

Het afgelopen jaar hebben wij met gepaste trots de volgende zaken weten te bewerkstelligen:

 • Het behouden van tevreden klanten en toename in aantallen klanten;
 • Naamsbekendheid Nibag verhoogd en zichtbaarheid verruimd;
 • Portfolio (in samenwerking met klanten) doorontwikkeld;
 • Positionering Nibag aangescherpt en  website(s) vernieuwd;
 • Bedrijfsgroeitraject gecontinueerd en verdergaand geprofessionaliseerd;
 • Nieuw ERP-pakket geïmplementeerd.

Naast het verder uitbouwen van bovenstaande staan de volgende doelen op de agenda voor 2017:

 • Het doorontwikkelen van klantrelaties en marktsegmenten;
 • Meer continuïteit qua toegevoegde waarde aanbrengen ofwel meer ‘beheren’;
 • Het innoveren van de dienstenportfolio;
 • Verder uitbouwen van de Nibag Groep;
 • Verhuizen in Hengelo;
 • Kwaliteit ISO 9001:2015;
 • Verdere groei, zowel persoonlijk als in het gezamenlijke resultaat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht