Maak uw Slimme meter Slim!

08 december 2016

Onlangs verscheen in de media een bericht van de Rijksoverheid waarin staat dat de Slimme meter in de praktijk niet de verwachte besparingen oplevert. De verwachting was dat door meer inzicht in de verbruiken, er bewuster met energie omgegaan zou worden en er zo een besparing gerealiseerd zou worden. Uit de praktijk blijkt echter dat het tweemaandelijks ontvangen van een overzicht met het energieverbruik niet voldoende is om dit te bewerkstelligen.

Om energie te besparen is het belangrijk te weten waar je energie naartoe gaat en wanneer dit gebeurd. Om dit inzicht te krijgen is een Slimme meter onmisbaar. Echter dien je vervolgens ook gebruik te maken van monitoringsoftware. De meetdata van de Slimme meter kan met deze software ingelezen worden. Hiermee krijg je voor elektra per kwartier en voor gas per uur te zien wat je verbruik is. Hierdoor kan bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden wat er ’s nachts nog verbruikt wordt, als alle bedrijfsprocessen stilliggen en de werknemers naar huis zijn. Veel van de energie die dan nog verbruikt wordt is het zogeheten ‘sluipverbruik’. Hier kan vervolgens actief wat aan gedaan worden.

Een Slimme meter zorgt dus, mits goed gebruikt, voor het besparen van energie en geld. Tevens verhoogt het de transparantie met betrekking tot de verbruiken en zorgt het voor betere managementinformatie. Verder ontzorgt het de medewerkers omdat meterstanden niet meer opgenomen hoeven te worden en maakt het het analyseren van de verbruiken mogelijk. Ook kunnen met Slimme meters gerealiseerde besparingsinvesteringen bewaakt worden.

Met Slimme meters kunnen dus wel degelijk besparingen op het energieverbruik gerealiseerd worden, echter zal men er dan wel actief mee aan de slag moeten. Nibag kan hierin een belangrijke rol vervullen. Ons motto is ‘meten, weten, maken en bewaken’. Met onze energiegerelateerde diensten zoals de Slimme meterscan, Verlichtingscan, Energie audit, Energiescan, Collectieve energie inkoop, Energiefactuurscan en -monitor kunnen wij besparingen voor u signaleren en realiseren. Actief beheer zorgt ervoor dat u vervolgens optimaal ontzorgt wordt en dat de door ons gesignaleerde nieuwe besparingspotenties na overleg met u projectmatig worden gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent van Summeren | v.v.summeren@nibag.nl of 088 9 600 900

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht