Label C kantoren: alleen maatregelen met terugverdientijd ≤ 10 jaar verplicht

28 mei 2018

Kantoren dienen in 2023 minimaal een energielabel C te hebben (Energie-Index van 1,3 of beter). De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. In de ontwerpwet waren reeds enkele uitzonderingen opgenomen op deze labelverplichting:

  • Afzonderlijk kantoorgebouw met minder dan 100 m² aan kantoorfuncties en nevenfuncties
  • Kantoorgebouw dat onderdeel is van een (groter) gebouw en het totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dat gebouw.
  • Monumenten (Rijk/prov./gem.)
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Alleen maatregelen met terugverdientijd ≤10 jaar verplicht
Buiten deze uitzonderingen kunnen er vanaf 2023 nog steeds kantoren zijn met een hogere EI ofwel een slechtere labelklasse. In de nieuwe ontwerpwet is namelijk recent opgenomen dat in die gevallen,  wanneer de terugverdientijd van de benodigde energiebesparende maatregelen meer dan 10 jaar is, mag worden volstaan met het treffen van alleen de  maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar. In dat geval moet de eigenaar/gebruiker aan kunnen aantonen dat vóór 2023 alle erkende maatregelen zijn genomen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar én een geldig verstrekt energielabel tonen op basis van die voorzieningen.

Naar verwachting zal de wetgeving per 1 oktober 2018 van kracht zijn, waarna kantooreigenaren tot 2023 de tijd hebben om te voorkomen dat de kantoorfunctie niet langer gebruikt mag worden.

Ons advies: wacht niet en bekijk nu welke maatregelen u het beste op welk moment kunt uitvoeren en welke maatregelen u mogelijk slechts verplicht bent uit te voeren.  Heeft u verdergaande ambities, dan helpen wij u ook graag om daarin de juiste keuzes te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Berk| a.berk@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht