Verlichtingsscan

Onze verlichtingsscan brengt uw huidige verlichting realistisch in kaart, gebruikmakend van uw daadwerkelijke elektratarieven en ter plekke gemeten branduren en vermogens. Deze wordt gespiegeld aan een energiebesparend alternatief met bijbehorende terugverdientijden (per ruimte, per gebouwdeel, per gebouw en/of per portefeuille). Hiermee kunt u gerichte besparingen realiseren van meer dan 60%, waarbij terugverdientijden onder de vijf jaar interessant zijn om in uitvoering te brengen. Vervolgens vertalen wij de gekozen verlichting in een uitvraag richting een aantal leveranciers, waarbij wij het objectieve filter van uw organisatie zijn over de ingediende offertes. Desgewenst begeleiden wij projectmatig de installatie van de gecontracteerde verlichting.

De verlichtingsscan respecteert altijd de uitgangssituatie, hetgeen onnodige investeringen uitsluit. LED verlichting is bijvoorbeeld niet altijd de beste oplossing! Wij werken bij voorkeur met de ‘best practices’ uit de markt, gezien niet alle innovatieve oplossingen en toeleveranciers hiervan stand (zullen) houden. Daarbovenop verbinden wij ons graag voor langere duur met uw besparingsresultaat door middel van energiebeheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Heijsterman | r.heijsterman@nibag.nl of 06 29 58 16 59

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht