Verkeerslawaai

De hoeveelheid verkeer neemt in Nederland nog steeds toe. Dit gaat gepaard met een toename van de geluidsbelasting op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. De geluidshinder door verkeer kan worden teruggedrongen door verkeersmaatregelen, door het plaatsen van schermen en door het treffen van voorzieningen aan woningen en gebouwen.

Als er woningen, scholen of zorginstellingen binnen de zone van een weg, spoorbaan of vliegveld (komen te) liggen, moet de akoestische situatie in beeld worden gebracht. Als de grenswaarden uit de Wet geluidhinder worden overschreden, dient nader onderzoek verricht te worden.

Wij verrichten deze akoestische onderzoeken, waarna advies wordt uitgebracht over de maatregelen die genomen moeten worden om het geluid te beperken.

Allereerst wordt daarvoor het pand bouwkundig ingemeten, zodat deze uitgetekend en getoetst kan worden op bestaande gevelwering. Als blijkt dat woon- of leefruimtes niet voldoen aan een gesteld binnenniveau, worden door ons de geluidwerende voorzieningen berekend en in het bestek en op tekening verwerkt.

Na goedkeuring wordt het geluidsadvies met alle betrokkenen uitvoerig besproken en afgerond middels een overeenkomst. De aanbesteding, de directievoering, de oplevering en afronding van het project kunnen wij, indien gewenst, geheel op ons nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Schipperen | m.schipperen@nibag.nl – 06 29 58 16 44.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht