Beheer veiligheid

Er zijn veel veranderingen die vragen om een goede organisatie en integraal beheer van de veiligheidsaspecten binnen uw vastgoed. Verouderd vastgoedbezit, wijzigende wet- en
regelgeving en bewustwording en gedrag van huurders/gebruikers hebben allen invloed op een veilige en gezonde woon- en werkomgeving binnen het vastgoed.

De veiligheid van een gebouw wordt niet alleen bepaald door de technische voorzieningen, maar ook door organisatorische maatregelen. Er dienen duidelijke afspraken te zijn wie er verantwoordelijk is voor veilig gebruik van het gebouw, alvorens over te kunnen gaan tot het beheren van deze veiligheidsaspecten.

U kunt diverse veiligheidsaspecten onder brengen in uw beheersituatie. Hierbij valt te denken aan:

 • Brandveiligheid
 • Asbest
 • Legionella
 • NEN 3140
 • Arbo (bijvoorbeeld veilig werken op hoogte)

Wij kunnen u ondersteunen in het inrichten van het veiligheidsbeheer binnen uw organisatie. Onze werkzaamheden omvatten onder andere:

 • Digitale dossiervorming;
 • Vaststellen nulsituatie middels (integrale) inspecties, bijvoorbeeld de Woning APK;
 • Inrichten van een ‘beheerbureau’, eventueel ondersteunt met software, voor klachten, storingen, meldingen, contractbeheer en periodieke controles;
 • Calamiteitenservice;
 • Advisering over veiligheidsaspecten op projectbasis (bijvoorbeeld bij renovaties of functiewijzigingen);
 • Begeleiding van het aanbestedingsproces voor werkzaamheden van uitvoerende partijen;
 • Opstellen en update veiligheidsbeleid, beheersplannen en calamiteitenplan.

De Woning APK conform de NTA 8025 is een inspectiemethodiek gericht op veilig en gezond wonen. Om een volledig beeld van de woning te krijgen kan deze APK-W opname gekoppeld worden aan andere opnames (conditiemeting onderhoud, energielabel, asbest, brandpreventie) om tijd en kosten te besparen.

Wij kunnen middels veiligheidsbeheer zorgen dat door de borging van de verschillende processen binnen uw organisatie een veilig gebruik van gebouwen wordt gerealiseerd, risico’s worden beheerst en betere en snellere besluitvorming bij calamiteiten wordt bewerkstelligd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht