Slimme Meter Monitor

Een slimme meter is een digitale elektra- of gasmeter die automatisch op afstand wordt uitgelezen. Het vervangen van uw huidige ‘domme’ meters door slimme meters levert per direct de volgende voordelen op:

  • Geen tijdrovende opname meer van uw meters;
  • Kansen op fouten bij het doorgeven en invoeren van de meterstanden verdwijnen;
  • Actuele meterstanden verbeteren de kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota.

Wij kunnen u ondersteunen in het aanbrengen van slimme meters in uw vastgoed. De slimme meter is tevens een instrument van toegevoegde waarde binnen onze dienstverlening energiebeheer:

  • Uw actuele verbruiksinformatie kan door ons worden geanalyseerd waarop verbeterplannen kunnen worden losgelaten;
  • Gerealiseerde energiebesparingsprojecten worden concreet gemaakt;
  • U kunt scherper energie inkopen, doordat de verbruikersprofielen nauwkeurig kunnen worden geanalyseerd op bijvoorbeeld de gecontracteerde uurcapaciteiten.

Meetdiensten voor grootzakelijke aansluitingen is een vrije markt geworden. Onze slimme meterscan brengt voor grootzakelijke aansluitingen de bestaande situatie van uw meters in kaart en spiegelt deze met de mogelijke vervanging of ombouw tot slimme meters bij meerdere aanbieders inclusief de bijbehorende kosten. De meetdiensttarieven voor de slimme meters in vergelijking met ‘domme’ meters zijn vaak lager, waarbij u tevens geniet van bovengenoemde voordelen die een slimme meter met zich meebrengt!

Kleinzakelijke aansluitingen worden de aankomende jaren automatisch vervangen door slimme meters.  Voor deze aansluitingen kunnen wij een zogenaamde prioriteitsaanvraag verzorgen waardoor uw organisatie versneld kan profiteren van alle voordelen.

Zodra u al uw meters hebt voorzien van de juiste hardware (in de meter- of wijkkast), de ontsluiting van de data hebt geregeld (via ODA of meetdienst) en de software (voor monitoring) hebt ingeregeld, denkt u dan ook eens aan de volgende hiermee samenhangende diensten, zoals: doorlopende factuurcontrole middels onze Energiebeheer of factuurcontroles met terugwerkende kracht middels onze Energiefactuurscan. Of onze Energie Inkoop! Wilt u op al deze diensten die uw energiekosten regulieren worden ontzorgd? Kijk dan eens bij Energiemanagement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita van Doorn – Dekker | a.v.doorn@nibag.nlof 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht