Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RgVo)

Vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven zijn gebaat bij heldere onderlinge afspraken over werkwijze, inhoud en kwaliteit van hun onderhoudsprogramma’s. Nu gaat vaak nog veel tijd en geld verloren aan ingewikkelde contracten en procedures. ‘Resultaatgericht Vastgoedonderhoud’ maakt dit overbodig.

Wij begeleiden vastgoedbeheerders en hun onderhoudsbedrijven in deze manier van werken. Voor vastgoedbeheerders vormt niet langer technisch beheer, maar economische exploitatie, het zwaartepunt van de bedrijfsvoering. Uitbesteden van het onderhoud tegen lage kosten is dus aantrekkelijk. Bij resultaatgericht vastgoedonderhoud maken vastgoedeigenaren en onderhoudsbedrijven zelf onderlinge afspraken, waardoor bijvoorbeeld herhaaldelijke aanbestedingen en de daarmee gemoeide kosten overbodig worden.

Het onderhoudsbedrijf richt het onderhoudswerk in naar eigen inzicht, binnen de gemaakte afspraken. Die moeten helder, betrouwbaar en controleerbaar zijn. Daarom begeleiden wij vastgoedbeheerders in het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau, het vertalen van de kwaliteitseisen in onderhoudsprogramma’s en het borgen en vastleggen van werkwijzen en procedures. Wij begeleiden vervolgens pilotprojecten en beoordelen onafhankelijk bij geschillen over de geleverde kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Nijkamp | m.nijkamp@nibag.nl of 06 29 58 16 48

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht