Restauratie

De restauratie van monumenten vraagt om een planmatige, specialistische aanpak. Hetzelfde geldt voor het onderhoud en het beheer van monumenten. Bij onderhoud en restauratie dienen veel aspecten te worden afgewogen, zoals de monumentale waarden en de bouwgeschiedenis, maar ook het (toekomstige) gebruik, de technische mogelijkheden, duurzaamheidsaspecten en de financiële haalbaarheid.

Nibag Monumentenzorg ontwikkelt plannen en bestekken voor onderhoud en restauratie van monumentale gebouwen. Een restauratieplan biedt een compleet beeld van de omvang van de restauratiewerkzaamheden, de technische uitvoering en de investeringskosten. Indien gewenst of noodzakelijk wordt het restauratieplan aangevuld met een gedegen bouwhistorisch onderzoek.

Een instandhoudingsplan of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de te verwachten
onderhoudskosten in de toekomst. Wij onderzoeken daarvoor de staat van onderhoud van de verschillende gebouwelementen. De gegevens worden verwerkt in rapportages, die zijn voorzien van foto’s, tekeningen en een begroting.

Onze rapportages kunnen onder meer gebruikt worden voor de aanvraag van restauratie- of onderhoudssubsidies (bijvoorbeeld de SIM). Ook het verzorgen van deze aanvragen is bij ons in goede handen.

In de fase van uitvoering verzorgen wij de directievoering en toezicht van projecten. Hiervoor hebben wij ervaren bouwprojectmanagers en monumentenspecialisten in dienst, die binnen de kaders tijd, kwaliteit en budget het project tot een goed einde brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf Bos | r.bos@nibag.nl of 06 29 58 16 12

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht