Projectbegeleiding

Bij renovatie en transformatie gaat het nooit om standaardprojecten. De complexiteit van het project kan dusdanig zijn, dat project- en procesbegeleiding van initiatief tot ingebruikname gewenst is. De bouwprojectmanagers van Nibag zijn zich daarvan bewust. Ze hebben ervaring met de begeleiding van complexe projecten waarbij een maatwerkaanpak is vereist.

In het begin van het renovatie- en transformatieproces, de initiatieffase, gaan wij actief op zoek naar panden en bijpassende gebruikers. In de ontwikkelingsfase vragen wij subsidies en vergunningen aan, begeleiden wij de aanbesteding en kunnen wij de directievoering verzorgen en toezicht uitvoeren tijdens de bouwfase.

Buiten de uitvoeringsfase van een project kan het voorkomen dat een project dusdanig complex is dat procesbegeleiding noodzakelijk is om het project in goede banen te leiden. Denk aan het organiseren van draagvlak voor de renovatie of transformatie of het ontwikkelen van plannen in een complex krachtenveld. Wij beschikken over ervaren medewerkers die in dergelijke situaties de rol van procesbegeleider op zich kunnen nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf Bos | r.bos@nibag.nl of 06 29 58 16 12

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht