Risicokaart

Om controle te kunnen houden op de technische risico’s in het vastgoedbezit, dient u als vastgoedeigenaar technisch risicomanagement te ontwikkelen. Dit is een continu proces van bewust worden, identificeren, kwantificeren en beheersen van risico’s om een veilige en gezonde vastgoedvoorraad te creëren en handhaven.

Een goed hulpmiddel hierbij is onze risicokaart. Een risicokaart is een efficiënte tool om op een laagdrempelige manier de belangrijkste risico’s in uw woningvoorraad inzichtelijk te maken. Op basis van deze risicokaart kan een gefundeerd besluit genomen worden over de prioritering van de aanpak van mogelijke risico’s in de vastgoedvoorraad. Waar verzakking door aardbevingen in Groningen een groot risico vormt, vormen ondergelopen kelders een groot risico in Limburg. Voor elke organisatie zijn de risico’s anders en binnen organisaties zijn de meningen ook vaak verdeeld.

Met onze aanpak starten wij allereerst met de sleutelpersonen binnen uw organisatie met het identificeren van de verschillende risico’s binnen het vastgoedbezit. Door onze interactieve aanpak worden medewerkers van alle lagen van de organisatie betrokken, dit draagt bij aan de bewustwording en betrokkenheid.

Op basis van de vereisten vanuit wet- en regelgeving, verwachte gevolgen, waarschijnlijkheid van voorkomen en ervaringen van de sleutelpersonen, komen de relevante risico’s en hun ernst aan het licht. Dit resulteert in een risicokaart met aspecten waarbij risicomanagement het meest urgent is. Deze informatie kan tevens de basis vormen voor uw veiligheidsbeleid en calamiteitenplan.

Door de organisatiebrede betrokkenheid, is het uitvoeren van beheersmaatregelen met bijbehorende investeringen eenvoudiger te bewerkstelligen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht