NEN 3140 inspectie & advies

Conform de zorgplicht in de arbeidsomstandighedenwetgeving bent u als werkgever verplicht een veilige werkomgeving voor uw (onderhouds)medewerkers te garanderen. De periodieke inspectie van elektrische installaties conform de NEN 3140 is een goed middel om aantoonbaar te maken dat uw als werkgever bewust bezig bent met de veiligheid van uw medewerkers.

Wij kunnen voor u de inspectie voor de laagspanningsverdeelinrichtingen alsmede de vaste elektrotechnische installatie van gebouwen verzorgen. Hierbij wordt conform de norm NEN 3140 door middel van visuele inspectie, meten en beproeven een algemene indruk verkregen van de desbetreffende installatie met betrekking tot de volgende aspecten:

  • Staat van onderhoud;
  • Brandgevaar;
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde normen;
  • Gevaarlijke situaties;
  • Aanwezigheid van bijgewerkte revisietekeningen;
  • Werking van de desbetreffende installatie.

Het betreft hier dus uitdrukkelijk de veiligheidsaspecten in het kader van gebruik van elektrische installaties (gevaarlijke spanning). De bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een bijbehorend inspectierapport, waarbij de geconstateerde bevindingen worden verdeeld in de prioriteitscodes A t/m E. Indien gewenst, wordt een kostenraming gemaakt om de tekortkomingen te herstellen.

Voor het veilig werken aan elektrische installaties dient de NEN 3140 geïmplementeerd te worden binnen uw organisatie. Hiervoor is een elektrotechnisch veiligheidshandboek een goed hulpmiddel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hogt | r.hogt@nibag.nl of 088 9 600 900.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht