Meetcertificaten conform de NEN 2580 methodiek

Goed gebouwbeheer met kostenbeheersing begint bij het bepalen van de juiste afmetingen van gebouwen en terreinen. Alleen wanneer deze op een inzichtelijke en uniforme wijze zijn vastgesteld, ontstaat een goed beeld van exploitatiekosten en kunnen beslissingen over investeringsplannen op verantwoorde wijze worden afgewogen. Ook tal van (brandveiligheids)normen, calculaties en vergelijkingen zijn gerelateerd aan de oppervlakte en inhoud van het object. Vaak vormt dit de basis bij verhuur, bij aanbestedingen en bij het vergelijken van offertes.

Bij exploitatiekosten spelen onderhoudskosten en energieverbruik een prominente rol. Het is prettig wanneer deze kosten naar oppervlakte en inhoud kunnen worden teruggerekend en kunnen worden vergeleken met normgetallen. Maar met welk oppervlak wordt nu precies gerekend? Waarin verschilt het bruto vloeroppervlak met het netto vloeroppervlak? En waarom is dit niet gelijk aan het gebruiksoppervlak van het gebouw? Welk vloeroppervlak kunt u nu precies verhuren?

Het antwoord op deze vragen ligt in het laten uitvoeren van een oppervlaktemeting. Met het officiële meetcertificaat in de hand, waarin de afmetingen van en in uw gebouw zijn gespecificeerd, komt u niet voor verrassingen te staan. Tevens is de informatie eenduidig vergelijkbaar met gepubliceerde gegevens en kengetallen.

Wij voeren voor u deze oppervlaktemetingen uit conform de richtlijnen van de NEN 2580 norm. Bij de metingen wordt volgens vaste definities gewerkt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bruto en netto vloeroppervlak (BVO, NVO), gebouwoppervlak (GO) en verhuurbaar vloeroppervlak (VVO).

Bij een gebouw dat zich nog in de bouwfase bevindt, wordt de nodige informatie vanaf tekeningen geanalyseerd, zodat tijdens de bouw controle en verificatie op het te realiseren object kan plaatsvinden. Bij bestaande bouw wordt een opname op locatie uitgevoerd en vergeleken met bestaande tekeningen. Dit leidt tot het opstellen van een meetcertificaat conform de NEN 2580 richtlijn. In het meetcertificaat worden onder meer het bruto vloeroppervlak en het verhuurbare vloeroppervlak aangegeven en kan een verdeling worden gemaakt van de ruimten naar diverse huurders in een gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ramon Grootelaar | r.grootelaar@nibag.nl of 06 29 58 16 45.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht