Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een belangrijk middel voor het budgetteren en reserveren van uw financiën. Voor uw accountant is het zelfs een vereiste voor het maken van het financieel jaarverslag.

Wij kunnen u ondersteunen in het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De eerste stap voor het opstellen van een onderhoudsplan is het inspecteren van het gebouw en de installaties door ervaren inspecteurs. Onze inspecteurs bepalen naar aanleiding van de huidige situatie, samen met u, of onderhoudsactiviteiten vervroegd uitgevoerd dienen te worden om gevolgschade te voorkomen. Door uit te gaan van de huidige gebouwsituatie, marktontwikkelingen en prijzen is het onderhoudsplan altijd een optimaal en efficiënt uitgangspunt voor het vastgoedbeheer.

Direct in het verlengde van het meerjaren onderhoudsplan volgt de daadwerkelijke uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Wij kunnen in overleg met uw organisatie de jaarplannen opstellen, waarbij wordt bepaald welke onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd. Hierbij kunnen wij de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering verzorgen, door het opstellen van bestekken of werkomschrijvingen ten behoeve van aanbestedingen, selecteren van uitvoerende partijen, coördineren en begeleiden van de werkzaamheden en toezicht houden op de uitvoering zodat altijd de gevraagde kwaliteit geleverd wordt. Vervolgens verzorgen wij de financiële afwikkeling. Op deze wijze is het gebouw altijd in de juiste onderhoudsstaat tegen vooraf bepaalde kosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Nijkamp | m.nijkamp@nibag.nl of 06 29 58 16 48

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht