Legionellapreventie

Legionellapreventie is wettelijk geregeld. Zo moet de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie deugdelijk water te leveren. Hiermee wordt bedoeld dat het water geen hoge concentratie legionellabacteriën bevat. Daarnaast zijn instellingen en bedrijven waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriën in het water zitten verplicht om aan legionellapreventie te doen. Is uw organisatie wettelijk verplicht om aan legionellapreventie te doen? Nibag helpt u dan graag bij het opstellen van een legionella beheersplan.

Voor wie is legionellapreventie verplicht?

De rijksoverheid heeft de locaties die wettelijk verplicht zijn om aan legionellapreventie te doen, aangewezen als ‘prioritaire instellingen’. Hieronder vallen:

 • ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar
 • gebouwen met een logiesfunctie (hotels, pensions, groepsaccommodaties, B&B’s met meer dan 5 slaapplaatsen)
 • opvangcentra voor asielzoekers
 • gebouwen met een celfunctie
 • badinrichtingen (zwembaden)
 • kampeerterreinen
 • jachthavens
 • wegrestaurants, truckstops, benzinestations e.d. met douchefaciliteiten bestemd voor openbaar gebruik

Legionella beheersplan door Nibag

Nibag kan u helpen bij legionellapreventie. De basis hiervoor vormt het in kaart brengen van het leidingstelsel middels een inspectie, een risicoanalyse en advies over mogelijke installatietechnische aanpassingen. Vervolgens kunnen wij voor u een legionella beheersplan opstellen om een besmetting te voorkomen en het beheer in te richten. Het legionella beheersplan omvat:

 • De uitslag van de risicoanalyse;
 • Alle eenmalige en periodieke beheersmaatregelen die op basis van de risicoanalyse genomen worden. Bijvoorbeeld de temperatuurmetingen, het spoelen van tappunten en de keerklepcontrole;
 • De frequentie waarin drinkwatermonsters worden genomen en onderzocht op legionellabacteriën;
 • Wie welke taken moet uitvoeren en wat de bevoegdheden van de betrokken personen zijn. In het beheersplan moet ook staan wat deze personen moeten doen bij een legionellabesmetting.

Voor iedere beheersmaatregel wordt een logboek aangemaakt en bijgehouden om aan te tonen dat de beheerstaken zijn uitgevoerd. Voor meer informatie over legionellapreventie of het opstellen van een legionella beheersplan kunt u contact opnemen met Mark Göertz | m.goertz@nibag.nl of 088 9 600 900.

Meer weten over legionellapreventie?

Neem contact op

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht