Digitaal panddossier & cartotheek

Mogelijk worstelt uw organisatie ook met de uiteenlopendheid van de informatievraag en een efficiënte inrichting om deze informatie op een later tijdstip weer te kunnen raadplegen. Het kan hierbij gaan om technische, financiële of administratieve informatie van eigenaar, huurder/gebruiker en/of contractpartijen.

Wij kunnen een inventarisatie uitvoeren van bestaande informatie en aanbevelingen doen hoe bestaande informatie met nieuwe informatie ingericht kan worden tot een digitaal panddossier. Wij kunnen tevens uw organisatie ondersteunen bij de implementatie van het panddossier of de cartotheek.

Uitgangspunt hierbij is de borging van de kwaliteit van de informatie. Wij kunnen dit onderbrengen in 2D of 3D modellen die de bestaande situatie weergeven: “as built”. Deze modellen kunnen als basis dienen voor de cartotheek of het digitale panddossier, waarna wij ook het beheer van het panddossier of cartotheek kunnen verzorgen. Dit omvat het onderhouden van de mutaties.Op deze wijze blijft het “as built” model de realiteit weergeven van uw vastgoed gedurende de levensduur. Wij kunnen dit digitale panddossier of deze cartotheek voor uw organisatie in een 2D of 3D model en indien gewenst online (in de ‘cloud’) inrichten. Hierbij houden wij rekening met bestaande systemen en softwareapplicaties binnen uw bedrijfsvoering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs van de Kolk | g.vd.kolk@nibag.nl of 06 29 58 16 04

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht