Gebouwbeheer

Om kostenefficiënt en planmatig om te gaan met het onderhoud en facilitair beheer van uw vastgoed, is het van groot belang efficiënt gebouwbeheer uit te voeren. De beste manier om dit te doen is door integraal gebouwbeheer: hierbij worden alle aspecten belicht en meegenomen in de beheer- en onderhoudsstrategie.

Gebouwbeheer omvat verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Technisch beheer;
  • Contractenbeheer;
  • Het budgetteren van financiële middelen;
  • Het opstellen van werkomschrijvingen voor het aanvragen van offertes voor onderhoudswerkzaamheden;
  • Het begeleiden van inkooptrajecten en aanbestedingen;
  • Het toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden;
  • Advisering op het gebied van wet- en regelgeving (brandveiligheid, legionella, asbest, NEN 3140).

Wij zijn uw ideale partner voor het regelen van technische en facilitaire zaken voor alle facetten van uw vastgoed. Het voordeel hiervan is dat u zich op uw kernactiviteiten kunt richten en gegarandeerd bent van een verhoging van de duurzaamheid en kwaliteit van uw vastgoed.

Onze nulmeting (conditiemeting) brengt de bouwkundige en installatietechnische staat van het gebouw in kaart en kan dienen als basis voor een meerjarenonderhoudsplan. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) maakt inzichtelijk welke planmatige onderhoudsactiviteiten met bijbehorende kosten op welke termijn te verwachten zijn. Deze informatie is waardevol om uw integraal gebouwbeheer in te richten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs van de Kolk | g.vd.kolk@nibag.nl of 06 29 58 16 04

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht