Energieroute

Vandaag de dag zijn energieverbruik en energiebesparing begrippen waar we niet omheen kunnen. Maar weet u eigenlijk wat uw organisatie aan energie verbruikt? Wat het duurzaamheidbeleid is? Hoe duurzaam uw vastgoedportefeuille is? En hoe groen uw  stroomverbruik is?  Korter gesteld: kent u uw vertrekpunt? Uw bestemming? En weet u hoe u daar het beste kan komen?
Vanaf enige twijfel is er voor u de Energieroute.

De Energieroute toetst het organisatiebeleid aan de doelstellingen, brengt in kaart wat u al doet aan energiebesparing, en doet voorstellen voor energiebesparing. Het onderzoek heeft betrekking op uw volledige vastgoedportefeuille. We hanteren daarbij een drietal niveaus, met aandacht voor 8 P’s, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

Allereerst worden op strategisch niveau uw beleid en ambitie in kaart gebracht. Oftewel: uw energiehuishouding op papier.  Op het overgangsvlak van de strategie naar de tactiek beschrijven wij allereerst de programma’s die uw organisatie in stelling heeft gebracht als het bijvoorbeeld gaat om verduurzaming, onderhoud, vervoer en/of energiebesparing. Vanuit de programma’s bezien wij de projectdoelstellingen, (lopende) projecten en behaalde projectresultaten. Op operationeel niveau kijken wij naar hoe u uw proces hebt ingericht, waarbij het bewaken van de dagelijkse gang van zaken centraal staat. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gebruik van slimme meters. We bieden u handvatten om het operationele niveau tevens terug te koppelen naar het strategisch niveau. Zo kan getoetst worden of uw beleid op de juiste manier richting geeft, en de gewenste resultaten bewerkstelligt. Concluderend doen we aanbevelingen die u helpen uw doelstellingen te bereiken.

Kortom, de Energieroute betekent voor u het volgende:

  • U hebt overzicht van de totale energiehuishouding van uw organisatie;
  • U weet welke weg te bewandelen om uw energiegerelateerde doelstellingen te behalen;
  • U weet hoeveel u kunt besparen in geld, energieverbruik en CO2 uitstoot, en kent de (investerings)kosten en terugverdientijden hiervan;
  • U krijgt inzicht in het laaghangend fruit omtrent energiebesparing. Wilt u liever een advies dat specifiek gericht is op quick wins? Zie onze Energie Prestatie Keuring;
  • U voldoet aan de Energie Auditplicht volgens de EED richtlijn (zie ook onder Energie Audit);
  • U krijgt met de Energieroute een beheersbare en integrale Energieaanpak (met specifieke aandacht voor: bewust – opgewekt – kosten – besparen);
  • De Energieroute navigeert richting het verwezenlijken van uw ambitie. Uw vertrekpunt is hierbij zuiver vastgesteld en uw bestemming is ingegeven. Hierbij wordt er gaande weg gestuurd op CO2-uitstoot, GJ, kWh, m3, Euro’s en meer;
  • De Energieroute is een maatwerkadvies. Zo is het mogelijk om bedrijfsprocessen en vervoer mee te nemen in het onderzoek. Voor gemeenten nemen we openbare werken mee. Voor woningcorporaties beoordelen we het strategisch voorraadbeheer en hoe het beheer van energielabels hieraan bijdraagt. Voor beleggers nemen we ook de GRESB benchmark onder de loep.

Met elkaar bouwen we aan een waardevolle, duurzame toekomst. Ook uw organisatie draagt daaraan een steentje bij. Met de Energieroute weet u dat u de juiste weg bewandelt om uw doelstellingen te bereiken!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Bosman via | m.bosman@nibag.nl of 06 39 65 56 91.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht