Energie audit

De energie audit is een verplicht energiebesparingsonderzoek voor grote organisaties. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese E.E.D. (de Energy Efficiency Directive) en is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving middels de ‘tijdelijke regeling’. U bent verplicht om aan een energie audit te laten uitvoeren wanneer uw organisatie meer dan 250 fte’s en/of 50 miljoen omzet en 43 miljoen balanstotaal heeft. Bij Nibag bent u dan aan het juiste adres!

Wat is een energie audit?

De energie audit is een energieonderzoek dat het energieverbruik van uw organisatie in kaart brengt evenals de belangrijkste besparingsmogelijkheden. Dit onderzoek moet elke vier jaar worden uitgevoerd. De aspecten die meegenomen worden, zijn onderverdeeld op organisatie- en vestigingsniveau:

Organisatieniveau:Vestigingsniveau:
Een energiebalans van de gehele onderneming;Een beschrijving van het energieverbruik van het gebouw en van de processen die in het gebouw plaatsvinden;
Een beschrijving van het beleid;Overzichtelijke energiebalansen die in één oogopslag laten zien naar welke deelposten de energie gaat;
Een omschrijving van het vervoer (van zowel goederen als zakelijk- en woon-werkverkeer);Verdeling energieverbruik over de deelposten per locatie (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, apparatuur, andere grote verbruikers, en mogelijk een restpost);
Voor gemeentes worden ook openbare werken (gemalen, openbare verlichting, etc.) in kaart gebracht.Invloedsfactoren energieverbruik (openingstijden, graaddagen, BVO);
Mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

De voordelen:

  • U voldoet aan uw verplichting voor de EED.
  • Twee vliegen in één klap! Wij kunnen hierbij ook ondersteuning bieden bij het voldoen aan de informatieplicht. Zelfs de invoer in het eLoket wordt u uit handen genomen.
  • Op maat gemaakt advies. Zo wordt in de adviesvorming rekening gehouden met uw ambitie. Wij kunnen enkel de maatregelen met terugverdientijd tot vijf jaar meenemen of ook de maatregelen met bijvoorbeeld terugverdientijden tot 15 jaar in kaart brengen.
  • Steekproefsgewijs. Indien er meerdere uniforme vestigingen zijn, kunnen we de maatregelen in overleg steekproefsgewijs bepalen. We zetten graag de opties voor u op een rijtje. Zo kunt u rekenen op een advies dat zowel inhoudelijk als kostentechnisch voldoet aan uw wensen.

Dat is nog niet alles!

Wilt u een breder onderzoek dan de energie audit? Onze Energieroute biedt u een nog breder op maat gemaakt advies. Zo nemen we voor beleggers de GRESB benchmark mee in het onderzoek. Voor woningcorporaties beoordelen we het strategisch voorraadbeheer en hoe het beheer van energielabels hieraan bijdraagt. Voor gemeenten nemen we ook openbare werken onder de loep. Daarnaast kunnen we de energiehuishoudscan en verlichtingsscan in de rapportage integreren.

Meer weten? Lees hier alles over wat de energieroute voor u kan betekenen.

Wilt u juist een beknopt advies dat inzicht geeft in laaghangend fruit? Kijk dan eens naar onze dienstverlening Informatieplicht.

Meer informatie? Of wilt u weten of u auditplichtig bent? We denken graag met u mee! Voor al uw vragen over de energie audit kunt u contact opnemen met Marloes Bosman | m.bosman@nibag.nl of 06 39 65 56 91.

Meer weten over de energie audit?

NEEM CONTACT OP

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht