Energie audit

In 2012 is de Europese E.E.D. vastgesteld. Deze Europese richtlijn is geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving (‘tijdelijke regeling’). Onderdeel hiervan is de verplichting tot de uitvoering van energie audits door ondernemingen.  Heeft uw bedrijf meer dan 250 fte’s en/of 50 miljoen omzet en 43 miljoen balanstotaal? Dan  bent u verplicht om een energie audit te laten uitvoeren.

De doelstelling van een energie audit is op systematische en consistente wijze informatie te verzamelen omtrent het actuele energieverbruik van de onderneming, om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren en om verslag uit te brengen van de resultaten ervan. De Europese richtlijn beoogt met de energie audits de bewustwording en het inzicht in mogelijke besparingsmogelijkheden te vergroten. Dit moet ertoe leiden dat ondernemingen worden gestimuleerd besparingsmaatregelen te nemen. De energie audit moet elke vier jaar worden uitgevoerd.

De eindrapportage geeft een beschrijving van de huidige situatie van de energiehuishouding, en draagt mogelijke maatregelen aan voor ondernemingsbrede energiebesparing, en mogelijke energiebesparing per vestiging. Onder ondernemingsbrede maatregelen verstaan we een energiebalans, een beschrijving van het beleid, en vervoer (inclusief CO2-emissie). Per vestiging worden de volgende onderdelen gegeven:

  • Onderzoek per locatie: Processen en technisch;
  • Energiebalansen gas en elektra;
  • Verdeling energieverbruik over de deelposten per locatie (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, apparatuur, andere grote verbruikers, en mogelijk een restpost);
  • Invloedsfactoren energieverbruik (openingstijden, graaddagen, BVO);
  • Mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Wij leveren een voor u op maat gemaakt advies. In de adviesvorming wordt rekening gehouden met de eigendomssituatie van de vestigingen. Immers gaat een huurder zijn kantoor niet isoleren. Zo levert de rapportage maatregelen waar u zelf iets mee kunt. Indien er meerdere uniforme vestigingen zijn, kunnen de maatregelen steekproefsgewijs worden bepaald in overleg met bevoegd gezag. Tot de mogelijkheden behoren inzetten van zelfwerkzaamheid en overleg met het bevoegd gezag,. We zetten graag de opties voor u op een rijtje. Zo kunt u rekenen op een advies dat zowel inhoudelijk als kostentechnisch voldoet aan uw wensen.

Wilt u een breder onderzoek dan de energie audit? Onze Energieroute biedt u een nog breder op maat gemaakt advies. Zo nemen we voor beleggers de GRESB benchmark mee in het onderzoek. Voor woningcorporaties beoordelen we het strategisch voorraadbeheer en hoe het beheer van energielabels hieraan bijdraagt. Voor gemeenten nemen we ook openbare werken onder de loep. en Daarnaast kunnen we de energiehuishoudscan en verlichtingsscan in de rapportage integreren. Wilt u weten wat de Energieroute voor u kan doen? Klik hier voor meer informatie.

Wilt u juist een beknopt advies dat inzicht geeft in laaghangend fruit? Kijk dan eens naar de Energie Prestatie Keuring.

Meer informatie? Of wilt u weten of u auditplichtig bent? We denken graag met u mee. U kunt contact opnemen met Marloes Bosman | m.bosman@nibag.nl of 06 39 65 56 91.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht