Duurzaamheidsadvies Monumenten (DuMo)

Voor veel historische gebouwen bestaat de behoefte aan het verduurzamen van het gebouw. Het is echter de vraag welke mogelijkheden hiertoe bestaan, wat de kosten zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor de monumentale waarden. Om daar een antwoord op te krijgen kunnen wij een duurzaamheidadvies voor monumenten verzorgen (DuMo).

De voorgestelde adviezen en het realiseren van oplossingen omtrent het energievraagstuk zijn maatwerk. Ieder monument is tenslotte uniek.

Door een multidisciplinaire aanpak met de kennis van energie en de passie voor cultuur- en bouwhistorie, zorgen wij voor instandhouding of zelfs verbetering van uw monumentale erfgoed. De status en omschrijving van het monument en de wensen van de gebruiker bieden inzicht in de aanraakbaarheid, hiervoor stellen we een waardestelling op bouwhistorisch onderzoek. De inspecteur komt bij u langs voor een opname op het gebied van bouw- en installatietechniek. Tevens wordt d.m.v. het analyseren van de energierekening de huidige stand van zaken in kaart gebracht. Naast het treffen van bouwkundige en installatietechnische maatregelen, zijn er ook mogelijkheden om zonder fysieke ingrepen kosten te besparen. Bijvoorbeeld door na te gaan of energiefacturen kloppen of door mee te denken over de voordelen van collectieve inkoop van energie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht