Duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP)

Bij de planning en uitvoering van meerjarig onderhoud liggen volop mogelijkheden om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Slim onderhoud pleegt u met een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Het meenemen van duurzame aspecten in het meerjaren onderhoudsplan resulteert niet alleen in een duurzamer gebouw, maar levert ook geld op. Dat kan weer worden ingezet voor nieuwe investeringen.

In plaats van gewoonweg het meerjaren onderhoudsplan te volgen, kunnen wij u helpen bij het opstellen van een DMJOP per gebouwelement of gebouwgebonden installatie om een bredere en meer duurzame afweging te kunnen maken. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van de DMJOP alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Met dit inzicht kunt u overwegen om componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten eerder te laten vervangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Nijkamp | m.nijkamp@nibag.nl of 06 29 58 16 48

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht