Contractenbeheer

Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Dit alles leidt in veel gevallen tot een forse toename van het aantal, verscheidenheid en complexiteit van leveranciersrelaties en contracten. Als de inkt van het contract is opgedroogd, gaat iedereen weer over tot de orde van de dag en worden verantwoordelijkheden overgedragen aan de diverse functionarissen binnen de organisatie. Het niet zorgvuldig overdragen van de informatie en de daarin opgenomen voorwaarden en serviceniveauovereenkomst (SLA) kan leiden tot frustratie en irritatie binnen de organisatie van opdrachtgever en opdrachtnemer (leverancier, dienstverlener of aannemer).

Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Dit alles met als doel volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren.

Contractenbeheer is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele contractmanagementproces.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van adequaat ingericht contractenbeheer en het borgen van contractmanagement. Het resultaat is het realiseren van besparingen (middels inkoopvoorwaarden en efficiënte inzet van medewerkers), het beheersen van risico’s en betere én snellere besluitvorming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gijs van de Kolk | g.vd.kolk@nibag.nl of 06 29 58 16 04

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht