Conditiemeting conform de NEN 2767 methodiek

Wij voeren conditiemetingen uit volgens de NEN 2767 methodiek, waarbij vier vakgebieden worden onderscheiden, te weten voorzieningen van bouwkundige-, elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- of transporttechnische aard, zoals liftinstallaties. De conditiemeting kan vanaf elk willekeurig moment worden ingezet en kan periodiek worden herhaald, bijvoorbeeld om te toetsen of met het gevoerde onderhoudsbeleid de gestelde doelstellingen worden bereikt.

Alle relevante installaties en bouwdelen worden geïnspecteerd en voorzien van een standaard code (NLsfb-code). Afhankelijk van de geconstateerde gebreken wordt vervolgens per installatie of bouwdeel een onderhoudsconditie berekend, uitgedrukt in een getal oplopend van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht).

Een eventueel gebrek wordt bepaald volgens omschrijvingen, waarvan de meest voorkomende zijn vastgelegd in de standaard gebrekenlijst NEN 2767 Deel 2. Deze methodiek zorgt voor een objectieve, reproduceerbare en herleidbare inspectiebeoordeling en vormt een solide basis voor het opzetten van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

De opzet van de rapportage is daarbij onafhankelijk van de gevolgde methodiek, zodat deze door u kan worden bepaald. Hiermee wordt het mogelijk dit nauw aan te laten sluiten op uw bestaande systemen die het dagelijkse beheer van gebouwen en installaties mogelijk maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Nijkamp | m.nijkamp@nibag.nl of 06 29 58 16 48

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Terug naar overzicht